Věda jménem executive search

Pokud chcete najít a získat ty nejlepší kandidáty na pozice klíčových manažerů, nespoléhejte se na to, že za vás veškerou práci udělají headhunteři. Příliš dlouhé hledání se může zbytečně prodražit. Totéž platí pro výběr někoho, kdo ve výsledku nezvládne svou roli nebo nezapadne do firemní kultury. Článek přichází s deseti radami, jak celý proces zvládnout co nejefektivněji.

1. Uvědomte si, jak se executive search liší od ostatních forem náboru. Konzultanta pro přímé vyhledávání pracovníků si uchovejte, pokud: 1) chcete získat manažery momentálně zaměstnané u konkurence, 2) kandidáti, kteří vás zajímají, v současné době aktivně nehledají práci, nebo 3) nábor vyžaduje zachování zvýšené diskrétnosti či zvláštní zdroje vhledem ke své náročnosti.

2. Připravte se. Proveďte si průzkum kvalifikovaných konzultantů bez ohledu na nejznámější jedince či firmy. Sázejte na kvalitu.

3. Neřiďte svá strategická rozhodnutí ve věcech náboru manažerů pouze podle nákladů. Uvědomte si, že na vyšší manažerské úrovni přijímáte lidi za účelem růstu firmy a jejího ziskového potenciálu, nejen kvůli úspoře nákladů. Nevybírejte automaticky nejlevnější nabídku.

4. Vyžadujte různorodé portfolio kandidátů. Nepředpokládejte, že vám konzultanti získají kandidáty s různorodými vůdcovskými zkušenostmi automaticky. Jasně o to požádejte.

5. Prodávejte vše, co můžete nabídnout. Nikdy nepředpokládejte, že top manažer nemá jiné kariérní možnosti. Myslete na to, že si vás prověřuje stejně pečlivě, jako vy prověřujete jeho.

6. Vyvarujte se zdržování pohovorů. Nejlepší kandidáti nebudou čekat, až budete mít čas.

7. Nezapomeňte prověřit minulost. Nenechávejte to pouze na konzultantovi.

8. Používejte onboarding. Pomůžete tak novým manažerům vyvarovat se kritických chyb a rychleji se učit.

9. Informujte finalisty o výsledku náboru. Kandidáti na nejvyšší posty, s nimiž se osobně sejdete, si zaslouží informaci, že neuspěli.

10. Neztrácejte paměť. V dnešním obchodním prostředí závisí výkonnost především na poučení z minulých chyb a dokumentování výkonnosti externích poradců.

-kk-

Zdroj: Bloomberg Businessweek - portál prestižního amerického týdeníku Business Week a mediální agentury Bloomberg
Zobrazit přehled článků ze zdroje Bloomberg Businessweek