Vedení pohovoru pro nemanažery lidských zdrojů

Zatímco manažeři lidských zdrojů jsou školeni k přijímání nových zaměstnanců, vedoucím jednotlivých oddělení firem může toto školení chybět. V řadě případů však pohovory s uchazeči o zaměstnání vedou právě vedoucí oddělení, do nichž by měl potenciální zaměstnanec nastoupit. Ve větších firmách běžně odpovídají manažeři lidských zdrojů za výběr uchazečů o zaměstnání a pohovory s nimi již nevedou.

Vedoucí oddělení bude s nově přijatým zaměstnancem denně pracovat, takže je jeho účast na pohovoru logická. Také se předpokládá, že zacházet s lidmi by měl umět každý manažer a přijímání nových zaměstnanců to výrazně odráží. Nový zaměstnanec bude pracovat i s jinými lidmi a zákazníky. Manažer, který jej přijímá je proto odpovědný za to, aby dovedl vykonávat svou práci dobře, zapadl mezi ostatní a dokázal spolupracovat také s ním.

Na pohovor je třeba se předem připravit. Znamená to pročíst životopisy a připravit si individuální otázky. Důležité je příjemné prostředí. Manažer musí dávat najevo, že je uvolněný, i když tak tomu není. Podstatné je být slušný a ohleduplný. Pokud manažer nechá uchazeče čekat nebo bude v polovině pohovoru odpovídat na telefonické dotazy, upozorní tím pouze na negativní stránky sebe i své firmy. Nakonec je třeba mít na paměti, že v současném hektickém světě se může klidně stát, že dnešní manažer bude jednoho dne podřízeným dnešního uchazeče.

-kk-
Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR