Vyhněte se propouštění aneb sdílení pracovních sil

Najímání schopných a vzdělaných pracovníků v ekonomicky těžké době je pro zaměstnavatele problematické, jejich propouštění však může nadělat více škody než užitku. Nedávno se však objevila vhodná alternativa – tzv. sdílení pracovních sil. Zaměstnavatelé, kteří se přihlásí do programu, se stávají členy univerzální sítě, která dává k dispozici své zaměstnance a poskytuje prostor zaměstnancům z jiných firem. Nad touto sítí převzala patronát personální společnost **Manpower**.

Díky sdílení pracovních sil si mohou zaměstnavatelé udržet talentované zaměstnance, a tím i své investice. Zatímco zaměstnanci pracují pro druhou společnost, využívají od své mateřské firmy některé odměny, jako např. zdravotní péči. Zaměstnavatelé platí za využívání této služby roční paušál společnosti Manpower, která také dohlíží na to, aby se po dohodnuté době vrátili ke své mateřské firmě a aby se ze systému nestal zdroj pro nábor zaměstnanců.

Samozřejmostí je dohled nad tím, aby se schopnosti a zkušenosti zaměstnanců kryly s potřebami firmy, která je přijme. Ten zajišťují odborníci v oboru lidských zdrojů. Sdílení pracovních sil je totiž z hlediska zaměstnavatele velmi efektivním nástrojem, který pomáhá firmám zmírňovat kolísání obchodních cyklů a udržet si kontakt se svými zaměstnanci.
Zdroj: ProQuest - ucelená kolekce bází dat zpřístupňující články z periodik
Zobrazit přehled článků ze zdroje ProQuest