Vyplňte krátký dotazník a zjistěte, jak probíhá nábor i v jiných firmách

Zajímá vás, jaké náborové techniky se používají v České republice napříč odvětvími? Podílíte se vy sami na náboru nových zaměstnanců? Pak by vás mohla oslovit moje diplomová práce na téma Výběrová řízení v ČR.

Jmenuji se Marie Šťastná, jsem studentkou psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a touto cestou bych vás chtěla požádat o vyplnění krátkého dotazníku (tedy asi o 2 - 5 minut vašeho času).

Výsledky mého šetření pak mohu zaslat přímo na váš e-mail, takže si i vy budete moci udělat obrázek o tom, jak vypadají výběrová řízení v jiných firmách.

Dotazník se zaměřuje na četnost různých náborových metod, přítomnost psychologů při výběrových řízení, zohledňování specifik pracovních pozic, aj.

Cílovou skupinou jsou veškeré organizace (právnické osoby) působící v České republice.

Dotazník mohou vyplnit personalisté či manažeři, kteří se podílejí na náboru.

Dotazník zde

Za čas, který věnujete mé diplomové práci, moc děkuji.