Výstupní kontrola

Výstupní pohovor je schůzka odcházejícího zaměstnance s alespoň jedním představitelem oddělení lidských zdrojů. Zpravidla se odehrává v případě dobrovolného odchodu zaměstnance, nikoli propuštění. Personalisté provádějí tyto pohovory za účelem získání dat pro zlepšení pracovních podmínek a lepšího udržení zaměstnanců v budoucnosti. Zároveň slouží i jako pojistka proti případné žalobě ze strany nespokojeného zaměstnance.

Účast na pohovoru není zaměstnancům nijak předepisována. Záleží na osobním rozhodnutí, které seriózní zaměstnavatel bude respektovat. Existuje několik důvodů pro účast i neúčast. Poradci v oblasti kariéry doporučují výstupní pohovor kvůli již zmíněné možnosti vylepšit pracovní podmínky zaměstnancům, kteří zůstávají. Jiní naopak varují před zneužitím informací. Dříve, než se zaměstnanec rozhodne, by měl tedy zvážit několik věcí. Základem je otázka, zda bude pro něho osobně pohovor přínosem nebo naopak. Dobré je také vědět, bude-li pohovor anonymní, nebo je třeba vyplňovat dotazníky. A proč vlastně zaměstnavatel čeká na váš názor až nyní, když odcházíte?

Toto je několik typických otázek, které personalisté pokládají při výstupních pohovorech. V současné době je vedle ústní podoby stále běžnější forma tištěného nebo elektronického dotazníku.
- Co je základním důvodem vašeho odchodu?
- Co vás na této práci nejvíce a nejméně uspokojovalo?
- Co byste změnil?
- Dostávalo se vám patřičné podpory a zpětné vazby?
- Co byste doporučil při hledání náhrady za vaši osobu?
- Doporučili byste práci pro naši společnost svým známým?
- Uvažujete, že byste pro naši společnost ještě v budoucnu pracoval?
- Co jiného, než jste měl zde vám nabídne budoucí zaměstnavatel?
- Byl jste nějak diskriminován nebo obtěžován?

-kk-
Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR