Výstupní pohovor napoví mnohé

Vysoká fluktuace zaměstnanců je velmi nákladná záležitost. Firmy by se proto měly snažit zjišťovat, proč od nich zaměstnanci odcházejí, například prostřednictvím výstupních pohovorů. Ve chvíli, kdy zaměstnanec rezignuje, je již pravděpodobně pozdě začít jej přesvědčovat. Je to ale vhodná příležitost zeptat se, co si skutečně myslí o firmě a o tom, jak je řízena. Můžete získat hodnotné informace o tom, co je pro zaměstnance důležité a kde by management zasloužil změnu.

Zaměstnanci by s tím, že při odchodu absolvují výstupní pohovor, měli být předem seznámeni. Pokud by pro ně byl překvapením, nemuseli by na něj dobře reagovat. Samotný pohovor by měl probíhat nejlépe tváří v tvář. Důležité je přistupovat ke všem výstupním pohovorům stejně, aby bylo možné snadno porovnávat výsledky. Sledujte trendy a reagujte podle nich.

Zaměřte se především na tyto otázky:

- Proč odcházíte?

- Čím vás oslovil nový zaměstnavatel?

- Existuje něco, co jsme mohli udělat, abychom předešli vaší rezignaci?

- Dostalo se vám adekvátního školení k výkonu pracovních povinností?

- Dostalo se vám uznání a zpětné vazby?

- Které benefity pro vás byly smysluplné?

- Odpovídala platová struktura vaší pozici?

- Odpovídala úroveň řízení vaší pozici?

- Jaký vliv na vaši spokojenost měly vztahy s nadřízenými a kolegy?

- Měli jste nějaké problémy s fyzickými podmínkami pro výkon práce?

-kk-

Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101