Výstupní pohovory efektivněji

Výstupní pohovor by neměl být jen formální možností, aby odcházející zaměstnanci vyjádřili stížnosti, na které se vzápětí zapomene. Firmy by s ním měly pracovat jako s nástrojem pro odhalování příčin nespokojenosti zaměstnanců a možností zlepšování pracovních podmínek tak, aby odcházejících ubývalo. Jak tedy získat od odcházejících zaměstnanců upřímnou zpětnou vazbu a zároveň s nimi udržet dobré vztahy do budoucna?

Chvíli počkejte

Poslední dny před odchodem mohou být plné emocí, a výstupní pohovor v této době proto nemusí přinést objektivní informace. Zkuste proto raději počkat a domluvit se s bývalými zaměstnanci na pohovoru až po několika týdnech.

Zachovejte neutralitu

Vedoucí pohovoru by neměl být přímým nadřízeným odcházejícího zaměstnance. Některé organizace dokonce volí pro vedení pohovorů zástupce třetích stran, které zaručují větší neutralitu.

Dejte důvod k upřímnosti

Odcházející zaměstnanci by od vás měli slyšet, že výstupní pohovory slouží k odhalení problémů, které se mohou dotýkat všech zaměstnanců, a svými odpověďmi tak mohou pomoci bývalým kolegům.

Pokládejte kreativní otázky

Když se zeptáte prostě, proč dotyčný odchází, dočkáte se pouze obecné odpovědi. Vaše otázky by proto měly být specifičtější, jako například: Co vás přimělo k tomu, že jste začali hledat novou práci? Co jiného než my vám nabízí nový zaměstnavatel? Jakou radu byste dali zaměstnanci, který nyní bude pracovat na vaší pozici? Za jakých podmínek byste uvažovali o návratu do naší společnosti?

Pracujte se zpětnou vazbou

Výstupní pohovory nemají smysl, pokud se získanými informacemi nebudete nic dělat.

-kk-

Zdroj: Talent Management - portál amerického časopisu zaměřeného na řízení talentů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Talent Management