Začlenění nového vývojáře trvá až půl roku. Zapadnout rychleji do týmu pomůže kvalitní developer experience

Přetrvávajícím problémem IT trhu zůstává i nadále nedostatek pracovních sil. Firmy často nabírají nové posily, pořád však mají značné rezervy v onboardingu nových vývojářů i automatizaci procesů. S tím jim může pomoci lepší vývojářská zkušenost, tedy developer experience (DX). Pojem, který zatím možná není natolik rozšířený, ale má zásadní dopad na nábor a začleňování nových sil do týmu.

Ilustrační snímek

Najít vývojáře je fuška. Když už ho ale najdete, začnete se potýkat s celou řadou dalších problémů, které s náborem souvisí. Zkrátka když vám přijde do týmu nová posila, musí se co nejrychleji zorientovat – než začne přinášet firmě hodnotu, může to trvat i půl roku. Do té doby nad dotyčným musí navíc bdít nejen HR, ale především seniorní vývojář, který jej do všeho zasvětí. Právě v onboardingových procesech mají firmy často velké rezervy a potenciálně obrovský prostor pro úspory. A právě tady pomůže správně nastavená vývojářská zkušenost.

Zjistěte, kde zbytečně pálíte čas

Sami vývojáři obvykle vědí, že některými aktivitami tráví příliš mnoho času, většinou jim ale chybí externí pohled, nějaký ten odstup. Touto problematikou se zabývá právě interní vývojářská zkušenost. Firmy při onboardingu obvykle naráží na několik zásadních problémů, které vychází ze špatně nastavených procesů. Ty je třeba projít od A do Z, zpracovat analýzu a změny zavést.

I zajetí vývojáři často mrhají čas na standupech, pravidelných interních schůzkách a setkáních s klienty. Ty jsou samy o sobě nezbytnost, a když se provádí správně, je to pro tým skvělá časová investice. Nicméně čas hraje zásadní roli a týmy zbytečně ztrácí potřebnou efektivitu, pokud si tyto aktivity nenastaví korektně.

Kde mohou vývojáři ušetřit čas

 • Denní standup – u každodenního statusu tráví každý člen týmu až 15 minut navíc. U týmu o 10 lidech je to najednou 10 hodin měsíčně.
 • Retrospektiva – na špatně provedené retrospektivě ztratí tým zhruba 15 hodin měsíčně.
 • Neefektivní byznysové schůzky – celý tým na nich ztratí až 48 hodin měsíčně.
 • Průměrně velký tým ztratí téměř 73 hodin měsíčně, což je přibližně polovina plného úvazku. Tento čas lze alokovat jinam a mnohem lépe využít.

Zmatek musí pryč

Klíčovou roli ve správném nastavení schůzek a porad hraje především řádná příprava a management lidí, kteří si mohou věci předat mezi sebou, nebo k projektu naopak nemají čím přispět. Na schůzky by se tedy měli zvát pouze lidi, kteří k tématu mají co říct, kompletní agenda by pak měla být připravena předem. Jasně dané úkoly pro každého člena týmu eliminují prázdná místa, záznam celé schůzky pro všechny zúčastněné (ať už prezenčně, nebo dálkově) se pak postará o přehled všeho podstatného. Rozhodně není od věci vyhradit jednoho ze členů týmu na retrospektivu.

Jak optimalizovat schůzky

 • Agendu si sepište předem.
 • Na schůzky si zvěte jen lidi, kteří mají k tématu co říct.
 • Pokud nemají lidé v týmu jasně dané úkoly, pište si denní standupy písemně – předejdete duplicitní práci.
 • Pořizujte zápisy ze schůzky a pošlete je všem zúčastněným. Všichni tak budou mít stejné podklady a do budoucna nevznikne komunikační šum.
 • Retrospektiva slouží k reflexi vlastní práce, tým při ní hledá způsob, jak ji zefektivnit. Vždy určete člověka, který bude retrospektivu řídit, a vymezte si na ni pevný čas.

Správné nástroje pomohou sladit celý tým

Vývojáři nejsou homogenní skupina. Každý používá jiné nástroje a má jiné návyky. Při onboardingu proto nejprve ukažte, jaké nástroje pro práci využíváte a jak je správně nastavit. A to se týká nejen nástrojů pro vývoj a revizi kódu. Málokdo například správně předává práci kolegům nebo využívá automatizaci ve Slacku. Zkrátka mějte pro daného člověka připravené vše, co bude potřebovat.

Co si pro nového vývojáře připravit?

 • Nastavte očekávání po dobu zkušební doby, ideálně na společné schůzce nováček – seniorní vývojář.
 • Vyhraďte si čas pro pravidelné společné sezení, kde si budete předávat zpětnou vazbu, termín si nastavte pravidelně a ideálně již během zkušební doby.
 • Vytvořte onboarding checklist, kde budete mít vše rozepsané bod po bodu. Jeho součástí by měl být rovnou odkaz třeba na Notion, kde vývojář najde veškeré informace, jak to ve firmě chodí a co obnáší jeho pozice. Měl by obsahovat startovací balíček s odkazy a loginy na všechny potřebné nástroje, tedy definici možností růstu pro každého člověka a jeho roli ve firmě.
 • Připravte zdroje, ze kterých se nováček může dále učit.

Rutina tvoří až 25 % času vývojáře, investujte ho lépe

Automatizace nemusí probíhat pouze na úrovni kódu, ale i jednotlivých softwarových nástrojů. Například pokud požádá nový vývojář o pomoc, dostane okamžitě upozornění i senior, který na něj dohlíží. Nebo pokud neúspěšně hledá určitou informaci v interním systému, měl by dotaz eskalovat k těm správným lidem. To jsou jen některé z mnoha příkladů, jak se lze na automatizaci onboardingových procesů dívat a dosáhnout lepší efektivity a hladké týmové spolupráce

Dobrá vývojářská zkušenost má zkrátka dopad na nábor a začleňování nových sil do týmu a jejich následnou spokojenost. Automatizujte proto maximum činností, abyste odstranili rutinu. Díky tomu mohou vývojáři dělat svou skutečnou práci, která je baví a kde vynikne jejich přidaná hodnota. To samozřejmě zlepší i jejich vnitřní pocit z odvedené práce, což pomáhá udržet dobrou atmosféru a efektivnější spolupráci uvnitř týmu.