Základní chyby při zapojování obchodníků

Onboarding má své opodstatnění u každého zaměstnance, zvláště však u pracovních rolí, které mají přímý vliv na ekonomické výsledky firmy. Právě k takovým rolím patří obchodníci. Na co si tedy dát pozor při zapojování nových obchodníků do firemní kultury?

1. Zcela chybějící onboardingový program

Obchodník přichází do firmy s určitým potenciálem. Onboardingový program by mu měl pomoci tento potenciál změnit v realitu.

2. Chybějící cíle onboardingu

Nezačínejte s vytvářením obsahu programu, dokud nedefinujete cíle. Začátkem úspěšného onboardingu je vymezení jeho úspěšného konce.

3. Jeden program pro všechny

Noví obchodníci k vám mohou přicházet z oboru, z jiných oborů, z interních zdrojů nebo rovnou ze škol. Pro každou tuto skupinu zaměstnanců byste měli mít připravený program na míru.

4. Příliš mnoho informací najednou

Buďte realisté. Noví obchodníci nemohou začít vydělávat hned první den nebo týden. Nemusí také hned vědět všechno. Nové informace a dovednosti jim předávejte postupně.

5. Chybějící vyhodnocení

Na konci onboardingu by mělo přijít vyhodnocení dovedností obchodníků. Měli by dostat možnost předvést, co se naučili, ať už formou písemného testu, simulovaného telefonního hovoru nebo prezentace před skupinou lidí.

6. Nezájem o zpětnou vazbu

Onboardingový program lze stále zlepšovat. Na konci byste proto vždy měli zapojit dotazníky, abyste se dozvěděli, co můžete zdokonalit.

-kk-

Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine