Zaměstnavatelé, kteří jsou vidět!

Ještě týden bude probíhat sběr zajímavých firemních snímků pro III. ročník putovní fotovýstavy Czech Industry Photo“. Podniky z rozmanitých odvětví průmyslu se mohou až do 30. června přihlásit s maximálně třemi kusy uměleckých fotografií z výroby, výzkumu, engineeringu, ICT, transferu technologií, energií a podobně. Online přihláška včetně dalších informací o této celorepublikové iniciativě je k dispozici na webových stránkách www.czechindustrychallenge.cz.

Czech Industry Photo 2021

Osvětová fotovýstava Czech Industry Photo odhaluje inovační potenciál i skryté krásy českého průmyslu. Zároveň reprezentuje rozmanitá odvětví českého průmyslu i kreativní zaměstnavatele. Jednotlivé velkoformátové obrazy s názvy zapojených firem, které vybere odborná porota, budou putovat republikou od letošního podzimu. Osvětová přehlídka Czech Industry Photo se tak na podzim po koronapauze opět vrací na scénu a bude přístupná veřejnosti bezplatně.

Online přihláška

Slavnostní galavyhlášení nejpoutavějších snímků - tedy i kreativních firem - proběhne v pátek 3. září v Praze. Vedle této fotografické výzvy se letos mohou proaktivní podniky různých velikostí také zúčastnit dalších pěti otevřených stimulů na podporu růstu jejich značky v rámci národní iniciativy Czech Industry Challenge, jejíž je tato putovní fotovýstava součástí.

KRÁTKÁ VIDEOPŘEHLÍDKA: