Zanikne pozice počítačového technika?

Při zakoupení nového softwaru nebo hardwaru se podniky často spoléhaly na své počítačové odborníky, kteří je s novinkami naučili pracovat. V současné době se ale věci mají tak, že operovat s informačními technologiemi dovedou i neškolení zaměstnanci a existují externí poradci, takže podniky houfně ruší řadu „počítačových“ pozic. Celá třetina podniků ve Spojených státech amerických již například nemá žádné interní počítačové techniky.

Otázkou zůstává, zda je rušení těchto pozic skutečně opodstatněné. Autor například uvádí, že se sám jako IT konzultant v malých a středních podnicích stále setkává s tím, že zaměstnanci potřebují vysvětlit, k čemu souží pravé tlačítko myši nebo nainstalovat software, který je dodáván s instalačním CD s velice jednoduchou obsluhou. Většina zaměstnanců podle něho nedokáže počítač zcela stoprocentně ovládat. Zná sice naučené postupy pro práci s určitými programy, ale to asi tak všechno. Jestliže si pak má přesednout k jinému počítači nebo vykonat nějakou nerutinní úlohu, je ztracena.

Není tedy na místě propustit všechny firemní počítačové techniky a spoléhat se na čistě externí rady. Podniky by si měly zachovat alespoň jednoho interního technika pro zajištění denního chodu a údržby počítačů. Vhodné je také zavádět jen jednoduché softwarové nástroje. Malé a střední podniky představují do budoucna jeden z největších světových trhů. Budou proto potřebovat prostředky pro zlepšení celkové technické gramotnosti, nikoli pouhé vysvětlení toho, k čemu je pravé tlačítko myši.

**Datum vydání:** V/2003
Zdroj: E-commerce Times - Magazín o e-komerci
Zobrazit přehled článků ze zdroje E-commerce Times