Zdůrazněte loajalitu k zaměstnavateli

Na současném trhu práce je běžné, že lidé často mění zaměstnání. Ve Spojených státech změní ročně zaměstnání například každý pátý člověk. I když to ale na první pohled vypadá, že zaměstnavatelé vidí pohyb zaměstnanců rádi, opak je pravdou. Většina zaměstnavatelů dává přednost loajalitě a snaží se produktivní a loajální zaměstnance odměňovat.

Co by ale měl zaměstnanec dělat, jestliže strávil většinu své pracovní kariéry u jednoho zaměstnavatele a najednou musí nebo chce své působiště změnit? Jak by měl novému zaměstnavateli ukázat své kvality? Postupovat je třeba klasických způsobem, vyčíst veškeré své osobní a profesionální úspěchy, důležité je však zdůraznit právě loajalitu k zaměstnavateli.

Loajalitu, kterou zaměstnanec svému zaměstnavateli prokázal dlouhodobým setrváním v jeho podniku není třeba v rámci hledání nové práce zdůrazňovat doslova. Výhodnější je vyjádřit ji mezi řádky, například v úvodu životopisu nebo průvodního dopisu novému zaměstnavateli.

**Datum vydání:** VI/2003
Zdroj: bcentral - Portál společnosti Microsoft věnovaný malým podnikům
Zobrazit přehled článků ze zdroje bcentral