Získejte odbornou kvalifikaci v personalistice

Máte ambice působit v personální sféře, avšak nemáte zatím potřebné penzum dovedností a znalostí? Přihlaste se do rekvalifikačního kurzu Personalista od Obchodního institutu Praha a získejte nejen platné kvalifikační osvědčení, ale především komplexní rozhled a znalosti pro okamžité využití v praxi.

Ilustrační snímek

V kurzu vás vybavíme nutným souhrnem znalostí a dovedností potřebných pro personální práci. Po skončení budete umět vést personální agendu, připravovat pracovní smlouvy, zpracovávat podklady pro výpočty mezd nebo řešit problematiku zaměstnávání cizinců i osob ZTP. Dále budete vědět, jak na personální plánování při výběru pracovníků, hodnocení a odměňování a zároveň získáte přehled v systémech podnikového vzdělávání a mnoho dalšího. V kurzu vás zároveň provedeme nezbytnými právními předpisy vztahujícími se k personální problematice a budete proškoleni v BOZP.

A samozřejmě nechybí ani vhled do praxe, který vám předají zkušení lektoři s praxí v oboru.

Základní osnova kurzu

 1. Proškolení BOZP
 2. Orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě
 3. Využívání prostředků výpočetní techniky
 4. Tvorba a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti
 5. Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě
 6. Organizování vzdělávání zaměstnanců
 7. Zajišťování náborových činností
 8. Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců
 9. Organizování kolektivního vyjednávání

Formy kurzu

Osnovy kurzu jsou v souladu s osnovami Národní kvalifikační soustavy. Kurz je možné absolvovat ve dvou formách:

Rekvalifikační kurz

 • vstupní požadavek dokončené min. SŠ vzdělání a základní znalost PC,
 • kurz je zakončený kvalifikační zkouškou, ke které vás průběžně po dobu trvání kurzu připravujeme,

 • absolventi obdrží platné rekvalifikační Osvědčení a Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Vzdělávací kurz

 • možnost přizpůsobení obsahu kurzu dle potřeb posluchače,

Kurz probíhá dvakrát týdně (pondělí/středa + čtvrtek) po dobu jednoho měsíce. Časově vytížení zájemci o studium mají možnost kurz absolvovat v kombinované formě studia (prezenční + distanční forma).

Všichni účastníci kurzu dostanou zdarma přístup na studijní portál pro snazší a průběžné opakování probrané látky v libovolném čase a pohodlí domova (zde najdete také nadstavbové studijní materiály a sady dalších přípravných testů ke zkoušce).

Cena

11 960,- Kč (bez kvalifikační zkoušky)

14 460,- Kč (včetně kvalifikační zkoušky), v akci je možné se přihlásit za cenu 13.460,- Kč (termíny a ceny)

Cena kvalifikační zkoušky (bez kurzu): 5 000,- Kč (absolventi kurzu mají cenu zkoušky zahrnutou v kurzovném). Poplatek za zkoušku si podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání můžete odečíst od základu daně.

Kurz je možné hradit prostřednictvím Úřadu práce (rekvalifikace) nebo zaměstnaneckými benefity (Benefit cz a Benefit plus). Přijímáme také účastníky v rámci programu POVEZ II. 

Více o kurzu

Pro bližší informace a individuální podmínky studia se obraťte na 732 187 284, 251 562 286 nebo oi@oapraha.cz.