Zůstat či odejít - to je, oč tu běží

Každý člověk se v práci někdy cítí nespokojeně, sní o zcela jiných věcech, které by rád dělal nebo se dokonce děsí každého rána, kdy bude muset do práce opět jít. Možná je v takovém případě čas změnit zaměstnání, možná pouze určité jeho aspekty. Článek proto nabízí několik konkrétních zamyšlení nad budoucí kariérou. Toto je několik důvodů, ze kterých zaměstnanci často zvažují odchod ze zaměstnání, společně s možnými řešeními:

- Pocit nízké naděje na povýšení či vykonávání jiné práce v daném podniku. Nejprve je třeba se přesvědčit u nadřízených, zda je tomu skutečně tak. Další možností je výměna některých dílčích úkolů s kolegy.
- Pocit zneuznání. Jestliže zaměstnanec denně tvrdě pracuje a nedostává se mu uznání z vyšších míst, měl by se svým nadřízeným připomenout.
- Pocit přílišného pracovního vytížení. Neúměrné vytížení prací je třeba nadřízeným doložit konkrétními fakty. Současně by se však každý jedinec měl snažit sám si svoji práci lépe zorganizovat, nalézt časové prodlevy.
- Odpor k příslušnému pracovnímu oboru. Někdy lidé zjistí, že se takříkajíc minuli povoláním. Měli by proto zapřemýšlet nad tím, co by chtěli opravdu dělat, seznámit se s lidmi, kteří dělají totéž, vzdělávat se v daném oboru a případně změnit práci.
- Odpor k zaměstnavateli, kolegům a zákazníkům. Dost dobře může nastat i případ, kdy zaměstnanec má rád svoji práci, nikoli však již ostatní osoby s ní spojené. V první řadě by se měl zamyslet nad tím, proč tomu tak je a snažit se svůj přístup změnit. Možností je také přechod do jiného oddělení či „výměna“ zákazníků s kolegou.
- Neustálé konflikty se šéfem. Problémy v osobních vztazích s nadřízenými jsou velmi častým jevem. Jejich náprava přitom vyžaduje aktivní zájem osobou stran. Zaměstnanec má v případě nezájmu nadřízeného ještě možnost obrátit se na nadřízené svého nadřízeného či příslušné personální oddělení, případně požádat o přesun na pracoviště s jinými šéfy.

Výše uvedené situace mohou být důvodem pro opuštění zaměstnání, nejsou však jeho podmínkou. Článek pak ve svém závěru uvádí ještě několik dalších situací, u kterých je již opuštění zaměstnání téměř jediným řešením. Mezi takové situace patří zhoršující se ekonomická a etická situace podniku, nenapravitelně špatné vztahy s nadřízenými nebo kolegy či to, že zaměstnanci daná práce nesedla a získal si tak reputaci ztroskotance. Pádným důvodem pro změnu zaměstnání dále může být změna v osobním životě zaměstnance, konflikt jeho osobních hodnot s firemními, vysoká psychická zátěž nebo i to, že pro něho práce přestala být zábavou.

**Datum vydání:** II/2003
Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR