10 důvodů, proč zapojit data do HR

HR je dnes stále více a více závislé na datech. Důkazy pro to lze nalézt na více než milionu blogů zabývajících se tímto tématem anebo jen při brouzdání na Twitteru při hledání hashtagů #HRAnalytics nebo #PeopleAnalytics. Rozhodnutí založená na datech budou mít do budoucna skutečně významný dopad na růst společností. Proč tomu tak je?

Ilustrační snímek

Uznávaný poradce v oblasti řízení lidských zdrojů ze Silicon Valley a profesor managementu na San Francisco State University John Sullivan upozornil v zajímavém článku na serveru hrzone.com na následujících deset důvodů, proč se HR musí naučit lépe pracovat s daty.

1. Prediktivní analytiky znamenají lepší připravenost

Schopnost předvídat budoucí trendy a potenciální problémy umožňuje lepší plánování. Mimo jiné také včasně upozorní manažery na nutnost změn ve stávajících personálních postupech.

2. Čísla jsou přesvědčivá

Zatímco mnozí manažeři a vedoucí pracovníci nemusí být vždy nadšení z doporučení od HR, řada z nich si i přesto bude všímat tvrdých dat a tedy i pravděpodobněji přijme vhodná opatření.

3. Průvodce efektivností

Přístup založený na datech umožní vidět to, co funguje dobře, a kde je naopak nutné provést zlepšení.

4. Vnímání příčin problémů

Spíše než o pouhém faktickém podávání zpráv o tom, co se stalo, je přístup založený na datech více o tom, co se skrývá za samotnou událostí. S touto informací získá vaše jednání větší váhu při komunikaci s rozhodující výkonnou mocí ve společnosti.

5. Lepší alokace zdrojů

Data odhalí oblasti s největším dopadem na činnost firmy, a umožní tak odpovídajícím způsobem přidělovat finanční i lidské zdroje.

6. Neustálé zlepšování

Data jsou výborným ukazatelem pokroku: zvýrazňují oblasti, kde jsou možná zlepšení a umožňují nápravu předchozích nedostatků.

7. Zvýšení efektivity rozhodování

Když přijde na řízení talentů, určitý nesoulad se může objevit zejména ve velkých organizacích. Datové zprávy v elektronické podobě pomohou lépe standardizovat proces řízení lidí.

8. Zaměstnanecké benefity

Nejlepší pracovníci mají rádi, pokud jsou vedeny přesné záznamy o jejich výsledcích. Navíc všichni zaměstnanci mají trvalý záznam o vlastním výkonu, tudíž je méně pravděpodobné, že by je případná kritika zaskočila.

9. Prostor pro strategii

Strategie znamená hledět do budoucna a realizovat plány. Když vaše vize budoucnosti bude podporována tvrdými daty, bude mnohem lépe přijímána těmi na úrovni výkonné moci. Zvýšíte tím tak pravděpodobnost začlenění svých myšlenek do celkového plánu.

10. Zvýšení zisku

To je celkový a konečný požadavek úspěchu. Z výsledků nedávného výzkumu vyplývá, že správné používání analytiky může vést dokonce k navýšení zisků až o dvě třetiny.

Abychom to shrnuli: HR má významný podíl na obchodním úspěchu firmy. Avšak aby mohlo lépe plnit svou úlohu, je třeba, aby vzalo v úvahu a zapojilo do své práce i schopnosti ostatních z jiných oddělení.

-bn-

Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone