10 kroků k lepší každodenní pracovní zkušenosti

Práce nemusí být jen nezábavná dřina. Každý může sám něco udělat pro to, aby práce, kterou vykonává, byla podnětnější a efektivnější. Portál Management Today zveřejnil desatero praktických rad, jak si práci více užít a dosáhnout větších úspěchů.

Buďte proaktivní

Nečekejte, až vám někdo přidělí nový úkol – hledejte nové příležitosti sami.

Bavte se

Nemusíte vždy nutně oddělovat práci od soukromí. Například obchodní schůzka se v mnohém neliší od debaty u večeře.

Zapojujte nové kolegy

Vztahy spolupracovníků jsou velice důležité. Nabídněte se například jako dobrovolníci pro zapojení nových kolegů.

Nenechte se odradit odmítavými postoji

Spřátelte se s inovátory na vašem pracovišti. Ignorujte ty, kteří vás srážejí dolů.

Najděte svou motivaci

Teprve až zjistíte, co vás žene kupředu, můžete ze své pracovní rutiny udělat práci snů.

Buďte sobečtí

Jednou týdně si dovolte ignorovat termíny, strategické priority a delegujte, bude-li to třeba. Svůj pracovní den pak věnujte něčemu, co vás naplňuje. Firmu to nepoloží a vy naopak získáte vyšší výkonnost pro další dny.

Uvažujte pozitivně

I když nemůžete změnit svou práci, můžete změnit úhel pohledu, jímž se na ni díváte.

Oslovte nadřízeného

Promluvte si s nadřízeným o tom, co by vám mohlo práci zpříjemnit. Kdo se nezeptá, nic nezíská.

Podpořte svou produktivitu

Stanovujte si úkoly, které pro vás budou výzvami ve vašich nejsilnějších oblastech.

Pamatujte na smysl své práce

Jaký vliv má vaše práce? Naučte se vnímat, jak přispíváte a jaké hodnoty svou prací vytváříte.

-kk-

Zdroj: Management Today - portál britského manažerského magazínu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Today