10 nejvíce frustrujících pracovních návyků

Většina lidí zažila kolegu, který pravidelně přichází pozdě do práce, prodlužuje si přestávky nebo si v pracovní době vyřizuje soukromé telefonáty - a nechává za sebe pracovat ostatní. Takové pracovní návyky jsou velmi škodlivé pro celkové hospodářské výsledky firem. Několik jednoduchých změn však může z těchto zaměstnanců udělat výkonnější.

- Absence a nedochvilnost. Kromě zvýšených finančních nákladů vznikají v důsledku absencí i nepříjemnosti pro kolegy nebo zákazníky, nižší produktivita a pracovní morálka. Firmy by proto měly zavést a striktně prosazovat politiku přítomnosti a přesnosti. Upozornit na ni je třeba již při přijímání a zapojování nových zaměstnanců do firemní kultury. Pak ji připomínejte na poradách a udělejte z ní součást hodnocení zaměstnanců.

- Zneužívání pracovní doby pro osobní účely. Je stále běžnější, že zaměstnanci v práci využívají telefon, e-mail nebo Internet k osobním účelům. Zvažte proto monitorování jejich aktivit. Tato politika by měla určovat, za jakých okolností lze zaměstnance monitorovat a které zdroje budou monitorovány.

- Neschopnost spolupracovat s kolegy. Někteří zaměstnanci neumějí vycházet s ostatními nebo preferují samostatnou práci. I když však samostatná práce může být důležitá, spolupráce na určitých projektech může být stejně zásadní. Zvažte proto zavedení programu pro rozvoj týmové spolupráce nebo školení manažerů, jak efektivně budovat týmy.

- Prodlužování přestávek. I když pracovní přestávky jsou povinné, někteří zaměstnanci toho zneužívají. V takovém případě by měli být vystaveni disciplinárním postihům. Začněte se slovním varováním. Připomínejte zaměstnancům firemní politiku přestávek a ujistěte se, že ji prosazujete.

- Nedostatek komunikace. Neschopnost informovat kolegy o důležitých obchodních záležitostech může být zásadním problémem, který povede ke špatnému jednání. Chcete-li propagovat důležitost komunikace, vytvořte systém, který bude vyžadovat od zaměstnanců, aby se vzájemně informovali.

- Telefonování zmobilního telefonu. Používání soukromých mobilních telefonů na pracovišti odvádí od pracovních úkolů a ruší ostatní zaměstnance. Zvažte proto zákaz používání soukromých telefonů v pracovní době.

- Negativní postoje. Postoje zaměstnanců mají velký vliv na ostatní, včetně klientů a zákazníků. Manažeři by se proto měli negativitě postavit. Důvodem negativity mohou být rodinné záležitosti, finanční problémy, zdravotní problémy apod. Manažeři by proto měli s těmito zaměstnanci pracovat, aby odhalili příčiny a stanovili realistické cíle kdosažení nápravy.

- Výmluva: „To není v popisu mé práce". Někteří zaměstnanci se mylně domnívají, že musejí dělat pouze to, co je striktně popsáno v jejich pracovní smlouvě. Pokud však odmítají udělat něco, o co je požádáte, můžete to považovat za porušení kázně. Vysvětlete, že popis práce ve smlouvě je pouze základní. Aktualizujte také popisy práce, aby odpovídaly měnícím se obchodním potřebám.

- Pomluvy. O vlivu pomluv na produktivitu práce, morálku, důvěru nebo i příležitosti k pracovnímu postupu není třeba diskutovat. Jakmile se začne šířit fáma, je odpovědností manažera, aby se sešel se zainteresovanými stranami a konflikt řešil.

- Plýtvání časem. Odkládání úkolů a špatné časové plánování vede k promeškání termínů, snižování kvality práce a zbytečnému stresu - nemluvě o penězích. Manažeři by proto měli pomáhat zaměstnancům s vytyčováním jasných očekávání, plánováním a určováním priorit.

-kk-

Zdroj: HR Resource - americký portál a diskusní komunita o lidských zdrojích
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Resource