16 rad pro podporu rovnováhy mezi prací a soukromím zaměstnanců

Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem zaměstnanců je stále ožehavější otázkou. Článek přináší 16 rad, jak ji podpořit a udržet si zdravou a produktivní pracovní sílu.

- Zásadní je podpora shora. Nejvyšší představitelé firmy by měli jít příkladem.

- Průzkumy vyváženosti pracovních a soukromých životů zaměstnanců pomohou firmám pochopit potřeby jejich lidí a vytvářet vhodné postupy.

- Stanovujte priority pro veškerou práci. Nejasné priority vedou k přepracovanosti, když si zaměstnanci myslí, že musejí vše zvládnout najednou.

- Školte liniové manažery, aby rozpoznali projevy přepracování.

- Semináře zaměřené na rovnováhu pracovních a soukromých životů pomohou zaměstnancům lépe pochopit její důležitost a způsoby, jak jí dosáhnout.

- Zavádějte pružné pracovní rozvrhy.

- Zvažte práci z domova. Bude výhodná zejména pro zaměstnance, kteří pečují o děti nebo nemocné rodinné příslušníky. Pomůže také těm, které stresuje příliš dlouhé dojíždění do práce.

- Sdílení úvazků může zaměstnat dvě osoby a zároveň snížit jejich pracovní stres.

- Podporujte vybírání dovolené a dodržování nemocenské.

- Zaveďte formální politiku dovolené pro zaměstnance, kteří pečují o nemocné děti nebo rodiče.

- Placená dovolená při narození dítěte dá rodičům dostatečnou pružnost k udržení práce.

- Omezte to, jak často si zaměstnanci mohou brát práci domů. Manažeři by měli kontrolovat dodržování této praxe.

- Podporujte sociální činnost zaměstnanců zvláštní dovolenou.

- Umožněte zaměstnancům přivést si někdy děti do práce. Mnoho rodičů tento benefit ocení.

- Sponzorujte zaměstnanecké aktivity zaměřené na rodinu, jako jsou sportovní akce, návštěvy zábavních parků apod.

- Propagujte svou politiku rovnováhy pracovních a soukromých životů zaměstnanců aktivně po celý rok, nejen v příručkách a při přijímání nových lidí.

-kk-

Zdroj: HR World - on-line komunita pro odborníky na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR World