2013 - Rok netradičního řízení talentů

Ilustrační snímek

Firmy se snaží najít a využít všechny faktory, které jim mohou pomoci ke konkurenční výhodě prostřednictvím získávání a udržování talentů. Rok 2013 proto bude obdobím rychlého zavádění „netradičních“ přístupů ke komunikaci s talenty a posilování jejich angažovanosti. Podle serveru Talent Management půjde především o tyto trendy:

1. Tradiční hodnocení výkonnosti ustoupí do pozadí

Zaměstnanci se budou hodnotit častěji než jednou ročně a nejen v předem naplánovaných termínech. Je třeba reagovat v reálném čase a zlepšit poskytování zpětné vazby.

2. Peníze opravdu nejsou všechno

I když stále zůstávají zaměstnanci, kteří chtějí být odměňování výhradně penězi, mezi talenty roste skupina těch se zájmem o nefinanční benefity – zejména z kategorie work-life balance a osobního rozvoje.

3. Pravidla pro používání sociálních médií jsou potřeba

Firmy se začnou více věnovat tomu, jak vymezit, kde při používání sociálních sítí končí důvěrnost firemních informací a jak má vypadat přijatelná komunikace zaměstnanců na Facebooku nebo Twitteru.

4. Plánování nástupnictví bude ještě větší prioritou

Porostou investice do plánování nástupnictví na klíčových postech počínaje nejvyššími patry firem. Manažeři odpovědní za řízení talentů se zaměří na to, jak lépe řídit a komunikovat personální změny – interně i externě.

5. Všestrannost začne být důležitější než specializace

Zatímco v posledních desetiletích byly oceňovány co nejspecifičtější dovednosti zaměstnanců, nastává doba, kdy si firmy více váží všestrannějších talentů, kteří zvládnou více různých úkolů.

-kk-

Zdroj: Talent Management - portál amerického časopisu zaměřeného na řízení talentů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Talent Management