25 klíčových odpovědností HR manažera

Jak stručně a zároveň výstižně shrnout odpovědnosti HR manažera, které povedou k vyšší efektivitě HR? Tuto otázku si položila personální ředitelka indické společnosti IL&FS Financial Services a držitelka ocenění "HR Professional Of The Year" z odborné konference Asia Pacific HR Congress pro rok 2011 Sudakshina Bhattacharyaová. Nejen pro začínající manažery lidských zdrojů tak na základě své praxe a diskuse s personalisty sestavila „25 klíčových odpovědností HR manažera“, které rozdělila do tří skupin.

Efektivita HR týmu

1. Vymezujte jasné a snadno implementovatelné strategie práce HR.
2. Rozvíjejte HR tým motivovaný k plnění obchodních požadavků.
3. Vytvářejte základnu znalostí HR týmu pro řešení složitých situací vznikajících vlivem změn v obchodním prostředí.
4. Budujte tým, jehož členové se budou navzájem doplňovat svými znalostmi a dovednostmi v jednotlivých disciplínách HR.
5. Vytvořte a implementujte efektivní HR plán propojený s byznys plánem firmy.

Plnění obchodních očekávání

6. Plánujte a rozpočtujte pracovní sílu, abyste si vytvořili základ pro nábor.
7. Na plánu náboru se shodujte s vedením firmy nebo jednotlivých oddělení.
8. Pravidelně komunikujte se zaměstnanci a jejich postřehy tlumočte vedení firmy.
9. Plánujte a realizujte nutné kroky k udržení motivace zaměstnanců.
10. Vystupujte jako byznys partner vůči vedení firmy a jednotlivých oddělení.
11. Zajišťujte zaměstnancům rozvoj a poradenství pro zvýšení výkonnosti a produktivity.
12. Podnikejte kroky pro udržení dobrých zaměstnanců.

Vymezení agendy poskytování HR služeb za účelem podpory organizačních cílů

13. Zajistěte dodržování zákonných norem za všech okolností.
14. Sestavte kalendář návštěv HR ve všech částech firmy.
15. Připravujte iniciativy pro udržení angažovanosti zaměstnanců.
16. Vytvořte agendu rozvoje a vzdělávání zaměstnanců.
17. Vyhodnocujte a zdokonalujte současné HR postupy.
18. Aktualizujte HR politiku podle obchodních a organizačních požadavků.
19. Udržujte aktuální příručku pro zaměstnance se všemi relevantními informacemi.
20. Navrhujte, aktualizujte a sdílejte standardní operační postupy všech HR procesů.
21. Provádějte pravidelné výzkumy mezi zaměstnanci.
22. Podporujte manažery v efektivním řízení týmů.
23. Udržujte aktuální databázi popisů pracovních rolí a ukazatelů výkonnosti pro každou z nich.
24. Uchovávejte záznamy o zaměstnancích.
25. Komunikujte se zaměstnanci a vedením firmy, abyste mohli zajistit lepší propojení.  

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com