3 chyby řízení práce na dálku

Uvažujete-li o tom, že svým zaměstnancům umožníte alespoň částečně pracovat na dálku, je třeba zvážit určité rizikové faktory. Článek upozorňuje na základní chyby, kterým byste se měli vyhnout při vytváření politiky práce na dálku.

- Příliš obecná a vágní pravidla. Při vytváření pravidel práce na dálku je stěžejní jasně a specificky formulovat, co očekáváte. Pokud například chcete, aby zaměstnanci pracující na dálku byli k dispozici na telefonu v určitém čase, specifikujte jim tento čas a ujistěte se, že tomuto pravidlu rozumějí. Jiní zaměstnanci nebudou potřebovat vymezení, v jaké hodiny mají pracovat, je však třeba, aby znali termíny, kdy mají odevzdat svou práci.

- Přílišná kontrola nebo nesmyslné požadavky na zaměstnance pracující na dálku. Měli byste poskytovat co nejvíce flexibility. Není například třeba kontrolovat, zda váš zaměstnanec i při výkonu práce doma nosí firemní oděv. I když je důležité specifikovat určitá výkonnostní očekávání, mějte na paměti, že zaměstnanci jsou produktivnější, nemusejí-li čelit přísným a bezdůvodným kontrolám. Pamatujte si, jaké jsou vaše cíle.

- Opomíjení zaměstnanců pracujících na dálku. Nadřízení by měli monitorovat své zaměstnance pracující na dálku a udržovat s nimi pravidelnou komunikaci. Ujišťujte se, že neztrácejí přehled o tom, co se děje ve firmě. Usilujte o to, aby se necítili být v izolaci. Zajistěte jim také přístup ke vzdělávání a rozvoji.

-kk-

Zdroj: HR Tools - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Tools