3 kroky k lepší interní komunikaci

Ilustrační snímek

Zásadní problém interní komunikace spočívá v zaměření na to, jak by firma měla fungovat, místo aby odrážela zkušenosti, které zaměstnanci ve firmě skutečně zažívají. Chování zkrátka vždy předčí slova. V zajímavém článku na serveru Forbes.com na to upozorňuje Conor Neill, odborník na komunikaci z IESE Business School, která je součástí Navarrské univerzity ve Španělsku.

Druhým problémem podle něho je striktní směr průběhu interní komunikace shora dolů. Vedení firmy používá e-maily, newslettery a další interní kanály téměř výhradně k tomu, aby oznámilo, že něco proběhlo nebo bylo dohodnuto. A to je škoda. Chcete-li si získat větší důvěru zaměstnanců, neměli byste jim jen oznamovat fakta, ale postarat se o to, aby vaši lidé vnímali, že jim nasloucháte a jste schopni vidět reálnou situaci ve firmě. Vyzkoušejte následující tři kroky.

1. Zapojte manažery

Vy jako zástupci HR nebo odborníci na interní komunikaci máte za úkol nejen sdílet informace napříč firmou, ale také vychovávat manažery. Vaši manažeři a lídři musejí chápat komunikaci jako stěžejní součást své každodenní práce. Znamená to nejen mluvit s podřízenými, ale také jim naslouchat.

2. Nekažte vodu, když pijete víno

Vaše slova a činy musejí jít ruku v ruce. Opět to platí i pro manažery a především ty nejvyšší. I když si vymezíte tu nejkrásnější vizi firemní kultury, neuvedete ji do praxe, pokud ji nebudou ztělesňovat přímí nadřízení.

3. Mluvte, jak vašim lidem zobák narostl

Dávejte si pozor na profesní žargon. Se zaměstnanci je třeba komunikovat tak, aby vám rozuměli. Opět i ta nejlepší strategie selže, pokud mluvíte jazykem, který je pro vaše lidi nesrozumitelný.

-kk-

Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com