3 kroky k silnější pozici HR v nejvyšším vedení

Ilustrační snímek

Většina představitelů nejvyššího vedení firem stále vnímá HR jako „soft“ součást byznysu. Uznávají schopnost HR propagovat firmu, získávat talenty a rozvíjet je, již méně však vidí pojítko mezi HR a finančními a provozními záležitostmi firmy. Jak si tedy má řízení lidských zdrojů vydobýt větší respekt a stanout na úrovni řízen financí a provozu firmy jako poskytovatel skutečné hodnoty?

Roderic Hewlett, současný děkan obchodní školy při americké Bellevue University, který přenáší o řízení lidského kapitálu po celém světě, doporučil na server TLNT.com následující kroky.

Naučte se pracovat s čísly a kapitálem

Chcete-li získat slovo v nejvyšším vedení, musíte mluvit stejným jazykem. Znamená to znalost ekonomických pojmů jako vytváření hodnoty, návratnost investic (ROI), klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), kapitálové investice nebo cash flow. Nemusíte absolvovat MBA, rozhodně vám však neuškodí kurzy z oblasti finančnictví a kvantitativní analýzy. Zkuste si najít interního nebo externího mentora mimo obor HR, který vám s těmito oblastmi pomůže. Nezapomínejte na odbornou literaturu, která vás naučí vnímat lidský kapitál v souvislosti s finančním a dalšími druhy kapitálu ve firmě.

Předložte jasnou analýzu vlivu HR na provoz firmy

Vedení HR musí umět ukázat, jak lidé, které rozvíjí (lidský kapitál), zapadají do firemní kultury, procesů, systémů, pověsti, budov apod. (strukturální kapitál), jak přispívají ke spokojenosti zákazníků (sociální kapitál) a jak řídí nové technologie a nápady (intelektuální kapitál). To vše nestačí jen vysvětlit slovně. Je třeba podložit to empirickým výzkumem a analytickými daty tak, aby z toho byly jasně patrné případné vlivy změn.

Budujte si pozici oddělení se zájmem o spolupráci a řešení problémů

HR profesionálové jsou zvyklí řešit problémy a měli by to dát najevo i na úrovní nejvyššího vedení. Top management rád vidí, že se někdo aktivně ujímá řešení. Váš trh se stále mění a vy jistě vidíte možnosti řízení lidského kapitálu, které mohou vaší firmě usnadnit reakci na tyto změny. Ukazujte proto svůj zájem spolupracovat na řešení s dalšími kolegy ve vedení a neskrývejte své nápady.

-kk-

Zdroj: TLNT - americký blog pro odborníky z oblasti HR a talent managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje TLNT