3 spojené nádoby angažovanosti zaměstnanců

Ilustrační snímek

Pojem angažovanost zaměstnanců v sobě zahrnuje tři základní oblasti angažovanosti.

1. Angažovanost v práci

Angažovaný zaměstnanec se plně zapojuje do své práce, má pro svou práci nadšení a jedná tak, aby svou produktivitou rozšiřoval zájmy své organizace. Zaměstnanci, kteří jsou spokojeni se svou prací a rozumějí tomu, jak zapadá do činnosti celé organizace, budou své práci dávat více úsilí a déle u vás zůstanou.

2. Angažovanost ve vztahu k ostatním zaměstnancům

Zaměstnanci, kteří mají rádi svou práci a cítí, že s nimi zacházíte jako s hodnotnými přispěvateli ke společnému úspěchu, přirozeně pracují týmově. Posílit tento pocit můžete především otevřenou komunikací a sdílením odpovědnosti mezi manažery a jejich podřízenými.

3. Angažovanost ve vztahu k zákazníkům

Zákazníci platí vše účty, a proto s angažovaností zaměstnanců souvisí velmi úzce. Každá organizace by měla usilovat o spokojené zákazníky.

Pokud tedy vážně uvažujete o angažovanosti zaměstnanců ve vaší organizaci, hledejte odpovědi na následující otázky:

  • Co dělat, když někdo má rád svou práci, ale chce vás opustit kvůli manažerskému stylu svého nadřízeného?

  • Co když vaši zaměstnanci mají rádi svou práci, ale příliš si nerozumí s kolegy?

  • Co když mají výborné vztahy s nadřízenými, ale práce je příliš nebaví?

  • Mohou být vaši lidé spokojeni ve všech výše uvedených oblastech angažovanosti?

-kk-

Zdroj: TLNT - americký blog pro odborníky z oblasti HR a talent managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje TLNT