360°/180° zpětná vazba jako zrcadlo vedoucí k rozvoji

Zájem o 360°/180° zpětnou vazbu nepolevuje, ba naopak. Trendem, který pozorujeme, je její hojné využití nejen pro manažery, ale i pro talenty či pro specialisty. Tedy nejen 360° ale i 180° je v současnosti hodně žádána.

Phdr. Naďa Štullerová, ACE Consulting

Buďme v obraze

Každý, kdo se pohybuje v oblasti lidských zdrojů a managementu, určitě slyšel o této metodě. Je to metoda, která dává možnost získat zpětnou vazbu na naše chování v různých oblastech – aktivita, spolupráce, vedení odbornost, sebereflexe aj.

Pochází z kybernetiky a to dle Norberta Wienera, jako tzv. slepecká hůl, která reportuje slepci informace o jeho pohybu, což následně ovlivňuje jeho další pohyby.

Na zpětné vazbě se podílejí podřízení, kolegové, nadřízený, obchodní partneři nebo interní či externí zákazníci. Tedy všichni ti, kteří pracují v kruhu businessu okolo hodnoceného; a samozřejmě v jeho středu je hodnocený sám se svou vlastní sebereflexí.

Metodu lze chápat jako jakési zrcadlo, které pomáhá člověku v jeho rozvoji. Dává možnost pohlédnout na konkrétní chování a jednání očima druhých. Je trefná díky tomu, že odráží reálné prostředí a vztahy, které jsou okolo nás. Ale každý výborný nástroj je jen tak skvělý jako ten, kdo ho používá.

Zmapujme terén a připravme si půdu!

  • Správné načasování – není vhodné realizovat o 360°/180° zpětnou vazbu zpětnou vazbu po nepříjemných a nepopulárních změnách, po restrukturalizacích, ale ani po změnách uvnitř týmu, kdy se rozhodí skupinová atmosféra.
  • Firemní kultura – společnost obecně musí být alespoň průměrně zvyklá na dávání ale i přijímání zpětné vazby. V ideálním případě je o 360°/180° zpětnou vazbu požadována. I jeden manažer může být tou první vlaštovkou, která to odstartuje.
  • Zralost účastníků – esenciální je zvážit, jestli jsou vaši manažeři, zaměstnanci zralí pro tuto metodu, případně kdy budou. Stává se, že největší obavy mají právě ti, kteří by o 360°/180° zpětnou vazbu měli implementovat.
  • Připravenost hodnoceného, nastavení mindsetu – v případě, že se člověk chce naučit přijímat zpětnou vazbu, je nezbytné ji vnímat jako rozvoj, a ne jako kritiku. Pokud se někdo zeptá: „Chceš zpětnou vazbu?“, máme stejně zrychlenou tepovou frekvenci, jako když nám někdo chce dát pohlavek. Tedy stále ji vnímáme jako určité ohrožení. Je důležité naučit se více naslouchat a vnímat otevřeně názory druhých a v klidu zvažovat co je pro nás důležité, co chceme změnit, v čem se posunout.

360°/180° zpětná vazba jako zrcadlo vedoucí k rozvoji

Lidé mají různé způsoby, jak přijmout výsledky ze své o 360°/180° zpětné vazby. Samozřejmě se většina svorně snaží přijímat ji otevřeně a pozitivně, vždyť je to přeci dar! Ale to mohou být jen slova a to, co se skutečně děje uvnitř, může být dosti překvapující, velmi intenzivní, a to i v negativním směru. Z takového „daru“ se potom mohou vyřítit dychtiví bojovníci, bojující proti všem nebo uplakané zdrcené osobnosti.

Výkladní skříň obranných mechanismů

  • To jsme vyplnili narychlo, nikdo nad tím moc nepřemýšlel…“- devalvace, zlehčování
  • To přeci není objektivní, to jsou jen teoretické otázky a realita je jiná…“ – popření, negace
  • To je jasné, to napsal Josef, to muselo být jistě od Petra…“ – pátrání po tom, kdo co napsal, maskování nejistoty
  • To si od nich nezasloužím…“ – ublíženost, frustrace
  • Nejsou zdatní v pozorování…Neumí to napsat…“ – výmluvy na mnoho jiných okolností
  • Já jim to spočítám…“ – agrese, často může být skrytá v sarkastickém humoru

Jak vytěžit zlato?

Individuální koučovací rozhovor nad výsledky je z našich zkušeností jedna z nejdůležitějších součástí. O výsledku je třeba mluvit, nejlépe pokud je možné projít zprávu s nezávislým zkušeným konzultantem, který umí povzbudit, ukázat rezervy, umí rozbít bariery a pracovat s obrannými mechanismy, umí najít cestu k přijetí výsledků.

360° zpětná vazbu pro manažery je dnes skoro standardem. Dává výrazný prostor pro další rozvoj hlavně manažerských dovedností. Ukazuje na to, jak silné jsou schopnosti a dovednosti našich manažerů/ leaderů.

180° zpětná vazba pro kohokoliv ve firmě, pro týmy, které si vzájemně poskytují zpětnou vazbu, tato forma je relativně nový trend. Přináší unikátní data a vhled do fungování jednotlivých týmů i celé společnosti. Je odvážná a velmi prospěšná. Dává možnost porovnání kvality hodnocení i v jednotlivých týmech. Toto hodnocení vypovídá o kvalitě vztahů a firemní subkultuře v jednotlivých odděleních.

360°/180° zpětná vazba jako zrcadlo vedoucí k rozvoji

Je nezbytné mít na paměti, že nástroj zpětné vazby nelze odtrhnout dalších navazujících aktivit. Je především nástrojem poskytujícím vstupní informace o hodnoceném, které jsou stěžejní pro další rozvoj. Důležité je načasování dalších rozvojových aktivit v celé firmě s dobrým startovacím podkladem a cíleným rozvojem jednotlivců i týmů.

Efektivní využití zpětné vazby napomůže nejen rozvoji zaměstnanců, ale i budování otevřenější firemní kultury a zlepšení vztahů na pracovišti, což přispívá k dosahování strategických cílů organizace.