5 fází spolupráce HR business partnerů s liniovými manažery

Klíčovou součástí úspěšně fungujícího modelu HR business partneringu je úzká spolupráce s liniovými manažery za účelem přinášení určité hodnoty firmě. To však vyžaduje shodu na tom, jak taková hodnota vypadá a její jasnou definici. Britská poradenská společnost Roffey Park sestavila za tímto účelem model spolupráce HR business partnerů s liniovými manažery. Ten sestává z pěti fází:

Společné vytváření vize a obchodního plánu

HR business partner by měl spolupracovat s příslušným manažerem již od fáze plánování a jasně vymezit, jak budou společně podporovat cíle své firmy. Zapojit se až ve fázi implementace obchodního plánu může být pozdě. Často to končí nedůvěrou manažera nejen vůči modelu HR business partneringu, ale vůči HR jako takovému.

Formování modelu s koncovými uživateli

Pokud si chce HR udržet před liniovými manažery důvěryhodnost a HR business partneři mají fungovat na strategické úrovni, je třeba zapojit liniové manažery do vytváření postupů HR podpory. Systémy práce HR business partnerů pak budou pro manažery od začátku přátelštější a smysluplnější.

Jasné vymezení rolí

Linioví manažeři by měli rozumět nejen své vlastní roli, ale i tomu, co mohou očekávat od HR. K tomu je zapotřebí dvousměrný tok informací. Ten by měl probíhat nejen s vůdci celé organizace, ale také se střední vrstvou managementu, která bude hrát klíčovou roli v prosazování modelu.

Podpora a trénink

HR business partnering nemůže fungovat bez toho, aby HR vedlo liniové manažery k novým a často neznámým odpovědnostem. Proto je nezbytné včas zapojit podporu a školení.

Sdílení „success stories“

Čím více příkladů přidané hodnoty HR business partneringu linioví manažeři uvidí, tím více se tomuto modelu otevřou.

-kk-

Zdroj: Changeboard - britský portál zaměřený na HR a rozvoj kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje Changeboard