5 kroků k co nejlépe motivovanému týmu

Můžete zaměstnat kohokoli, ale když se podíváte na nejloajálnější lidi ve svém týmu, zjistíte, že jejich motivace je zpravidla vysoká. A to je ten důvod, proč se vám s nimi tak dobře pracuje. Jak do svého týmu získat co nejlépe motivované lidi – takzvané srdcaře?

PERFORMIA kára

1. Vytyčte si základní účel

Účelem je míněn ten nejzákladnější důvod, proč vaše společnost nebo jakákoli skupina funguje a existuje. Pokud účel chybí, firma nebo skupina rychle zanikne. Čím silnější a hodnotnější důvod existence má, tím životaschopnější potenciál se v ní skrývá. A to je právě to, co opravdu láká velké osobnosti, „srdcaře“. Účely jsou nižší cíle. Toto je definice, ze které vycházíme.

Pokud si vezmeme jako příklad situaci, kdy cílem cesty je město Brno, pak účelem bude to, že v Brně chci navštívit tetu, divadelní představení a zažít pěkné chvíle. Účelem je tedy „proč“ má být cíl naplněn. Pokud by nebyly účely, pak by cesta do Brna byla zbytečná a jedinec by nejspíš při sebemenší překážce nebo komplikaci změnil svůj cíl.

Čím silnější, hodnotnější a reálnější je účel, tím snadněji může skupina nebo jednotlivec dosáhnout cíle i přes bariéry, které daný cíl přináší.

2. Formulujte účel své firmy: Proč existujete, proč byste měli přežívat?

Pokud si nejste jisti tím, jaký skutečný účel vaše společnost má, zjistěte to od vedení společnosti nebo se zeptejte zakladatele společnosti. Účel by neměl být složitý a neměl by obsahovat slova, která by mohla být nepochopena. Dejte také pozor na to, aby to nebylo jen „motto“ firmy. Motto není účel.

Rozdíl mezi pojmy mottem a účelem můžeme jednoduše ukázat na příkladu:

Motto: „Našim zákazníkům jen to nejlepší.“
Toto není účel firmy, ale její marketing!
Účel: „Nokia usiluje o zlepšení života lidí a zvýšení jejich produktivity tím, že nabízí snadno ovladatelné a bezpečné produkty, jako jsou mobilní telefony, a řešení pro podniky a poskytovatele obrazového obsahu, her, médií a mobilních sítí.“

3. Zajistěte, aby účel vaší firmy vešel ve známost

Sdělte a sdělujte účel svým zaměstnancům a spolupracovníkům kdykoli a v různých obměnách, aby i oni věděli, proč tady jsou. Účel není jen věta, která se vyvěsí na webové stránky nebo na nástěnku v jednací místnosti. Působí jako životodárný oheň, který vyhasne a nepomůže nám, pokud ho nebudeme „přiživovat“. Používejte ho maximálně, buďte si za každých podmínek vědomi svého účelu a dosáhnete cíle i v těžkých časech. Využijte svou fantazii a kreativitu.

Otázka zní, jak svému týmu můžete nejlépe a nejpřesněji ukázat váš společný účel. Můžete jej informovat o jeho naplnění? Vědí všichni vaši zaměstnanci, jak dobrou práci jste za poslední dobu odvedli jako firma? Komu to pomohlo a jak? Každá tato komunikovaná informace slouží jako dřevo přiložené do ohně, nezapomínejte na ni.

 

Získejte pro svou firmu co nejvíce těch, co ji „táhnou“ kupředu!

 

4. Sdělte váš účel také novým kandidátům

Když uchazečům o práci ve vaší firmě sdělíte váš účel, pozorujte jejich zájem. Ti nejlepší projeví zpravidla větší zájem, nebo dokonce nadšení.

Když uvažujete o účelu, myslete ve velkém, věnujte definici hodně času a energie. Velké osobnosti a opravdu skvělí spolupracovníci milují velké účely. I když vaše firma nezachraňuje přímo životy nebo něco podobně hodnotného, zcela určitě je někomu velmi prospěšná, ulehčuje nebo zpříjemňuje život, a tak se na to dívejte.

5. Pokud osoba nebo firma ztratí účel, dále nepřežívá

Účely drží skupinu pohromadě. Je jedno, zda je to pár, rodina, firma, politická strana nebo národ. Viděli jste někdy ty, kteří pomáhali při povodních? Tvrdě pracovali, jejich morálka byla vysoko a byli schopni spolupracovat. Nedělali to pro peníze, ale proto, že za touto pomocí se nacházel velký účel, a to zachránit budovy, lidi a jejich majetky, pomoci druhým přežít.

Byla to velmi náročná práce a bylo třeba velkého odhodlání. Díky tomuto hodnotnému účelu byli lidé ochotni dát se do práce a vydržet.

Závěrečný tip: Věnujte dostatečnou pozornost definování účelu vaší firmy a dohlédněte na to, aby každé jednotlivé oddělení za tímto účelem šlo. Nesmírně to podpoří motivaci členů týmu. A pokud najímáte někoho nového, vnímejte, jak na účel vaší firmy reaguje. Můžete tak do svého týmu získat hodně lidí, pro které není motivací jen výše jeho platu, ale žene ho kupředu i to, proč firma existuje a že dělá něco smysluplného.