5 kroků k řízení nadřízených

Řízení směrem nahoru spočívá v otevřené komunikaci s nadřízenými a spolupráci za účelem vytvoření partnerství založeného na důvěře a přispívání sobě navzájem, týmu i celé organizaci.

Řada zaměstnanců však chybuje v tom, že možnosti řídit své nadřízené nevyužívá. Připravuje se tak o možnosti rozvoje kariéry a odlišení od ostatních, které může být v dnešní ekonomické situaci velmi užitečné. Jak tedy řídit nadřízené?

- Vyberte si vhodný čas. Jednoduše se zeptejte nadřízeného, kdy je nejvhodnější doba, abyste se na něho obrátili s otázkami. Tímto jednoduchým dotazem si vybudujete důvěryhodnost, jelikož ukážete, že respektujete jeho vytížení. Když se pak sejdete v dohodnutém termínu, bude se také moci více soustředit a naslouchat vám.

- Připravte si svůj přístup. Měli byste být schopni jasně sdělit, proč přicházíte a co potřebujete. Vždy se soustřeďte na řešení. Vůdcovství a iniciativu prokážete jen tehdy, dokážete-li, že jste o věci přemýšleli a máte návrh řešení.

- Sjednoťte chápání. Pokud váš šéf nevyjádří svá očekávání nebo se zeptá na ta vaše, neztrácejte čas tím, že to budete probírat s ostatními. Sami si ujasněte, co po vás chtějí. Vlastní žádostí o své povinnosti nebo odhalením kvalit, které se od vás vyžadují, na nadřízené zapůsobíte a otevřete si cestu k úspěchu.

- Zachovejte odpovědnost. Jednou z největších překážek pozitivní změny je nedostatek odpovědnosti. Při řízení směrem nahoru můžete udržet vlastní i šéfovu odpovědnost tím, že se na konci společného jednání vždy shodnete na datu toho následujícího.

- Přiznejte si své výsledky. Zásadní překážkou úspěchu je také chybějící sebedůvěra a cynický vnitřní hlas v každém z nás.

-kk-

Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine