5 manažerských stylů, kterým byste se měli vyhnout

Nejistí manažeři mají v dnešní době tendenci propagovat sami sebe na úkor svých organizací. Článek upozorňuje na některé manažerské osobnosti a styly, které se negativně podepisují na morálce zaměstnanců.

- Hodnotitel: Negativní manažerský styl, který oslabuje zaměstnance. Tento manažer neustále vše přehodnocuje, odmítá a vyžaduje změny. Využívá svého vlivu, aby zabránil vzniku určitých standardů a mohl pokračovat v určování pravidel. Zaměstnanci pak ztrácejí motivaci, protože očekávají zavržení veškerých svých snah. Přicházejí o sebedůvěru a nakonec většinou odcházejí někam, kde je ocení.

- Strůjce chaosu: Špatný vůdcovský styl, který nerespektuje oddanost zaměstnanců. Tento manažer přináší svým lidem na stůl stále nové „urgentní" projekty. Prioritou je pro něho vše, co projde jeho rukama. Vytváří tak prostředí falešné naléhavosti. Zaměstnanci se pak mohou začít vzájemně obviňovat nebo si stěžovat na nedostatečnou podporu, aby se vyhnuli určitým projektům. Jiní budou tyto úkoly plnit, ale ztratí pocit, že jsou dostatečně uznáváni a placeni.

- Ničitel morálky: Šikanující manažerský styl, který vytváří otrávené pracovní prostředí. Tento manažer šíří pomluvy o vedení organizace, spolupracovnících i podřízených. Někdy jej žene strach z vlastní neschopnosti. Rádi se ujišťují o své nadřazenosti. Zaměstnanci proto brzy hledají jakoukoli výmluvu, aby se mu vyhnuli. Někteří se k šíření pomluv přidají, většina však bude odmítat šikanu za drobné chyby.

- Egoista: Nejistý manažerský styl, který předstírá. Tento manažer se soustředí téměř výhradně na budování svého image. Kupujte populární manažerské knihy, které nečte, ale vystavuje ve své kanceláři, aby to tak vypadalo. Chodí všude pozdě, aby působil důležitě. Mezi svými zaměstnanci dosáhne maximálně toho, že mu někteří začnou podlézat, aby dosáhli povýšení, zvýšení platu apod.

- Kontrolor: Mikromanažerský styl, který vytváří prostředí nedůvěry. Tento manažer je posedlý detaily. Je podezřívavý a dožaduje se autority i u nevýznamných úkolů. Vzhledem k času a úsilí, které věnuje detailům, nezvládá dlouhodobé iniciativy a uvažování z širší perspektivy. Zaměstnanci mu brzy začnou lhát a využívat chvíle jeho nepozornosti.

-kk-

Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101