5 měkkých dovedností manažerů, díky nimž jsou zaměstnanci šťastnější

Udržet si kvalitní zaměstnance a vytěžit z nich maximum co se týče jejich pracovního potenciálu je jedním z hlavních úkolů manažera. Z hlediska lidských zdrojů je potom vztah zaměstnance k nejbližšímu přímému nadřízenému zcela zásadním faktorem v loajalitě zaměstnance vůči firmě, v jeho pracovním nasazení a především v pravděpodobnosti, že bude potenciálně hledat nové uplatnění někde jinde. Vztah vedoucího s pracovníkem přitom může být jednoduše vylepšen tím, že daný manažer trochu zapracuje na svých soft skills, tedy měkkých dovednostech. Zde je pět měkkých dovedností na straně vedoucího, které jsou zásadní v zajištění spokojenosti a loajality jeho podřízených.

Ilustrační snímek

Schopnost naslouchat

Podle HR Morning je kupodivu častým problémem, že vedoucí nenaslouchá svým podřízeným. Aby se cítili zaměstnanci dostatečně doceněni, musí jim vedoucí dát najevo, že naslouchá jejich názoru a že dá na jejich rady. Každý vedoucí by se proto měl snažit lépe naslouchat svým zaměstnancům, pokládat během rozhovorů s nimi doplňující otázky a z návrhů zaměstnanců vyvozovat konkrétní kroky ke zlepšení nebo změně systému.

Komunikační dovednosti

Vedoucí musí umět jednat s lidmi. I sebelepší úmysl ztrácí svůj smysl, pokud jej manažer neumí dobře komunikovat. Vedoucí musí skrz svůj projev umět zaměstnance motivovat k lepší práci, a pokud má problémy s mezilidskou komunikací nebo jí nevěnuje dostatek své pozornosti, může z toho být v dlouhodobém horizontu problém.

Sebevědomí

Jedním z hlavních úkolů manažera je předávat zaměstnancům určitou vizi a nadchnout je pro ni. To nejde bez určitého charismatu a především sebevědomí. Vedoucí musí zosobňovat priority dané společnosti, a to sebevědomým způsobem, díky kterému budou zaměstnanci cítit, že jsou v „dobrých rukou“ a mají se na koho spolehnout ve své práci.

Schopnost věnovat se i nepříjemným tématům

Řada manažerů se soustředí pouze na pozitivní témata a neradi se věnují negativním věcem. Často se pak stává, že nechávají gradovat problémy, pochybnosti či nespokojenost na straně podřízených. Dobrý manažer umí „udeřit hřebík na hlavičku“, sednout si se zaměstnanci, bez skrupulí probrat nepříjemná témata a nenechávat žádné pochybnosti a nespokojenost nevyřčeny.

Nastavování limitů

Stejně jako musí umět rodič svým dětem nastavit určité limity, i dobrý manažer musí umět říci „ne“. Jestliže nejsou nastavené jasné hranice, zaměstnanci nebudou šťastnější. Lidé totiž nejlépe pracují se specificky nastavenými pravidly, kdy vědí, co se od nich čeká a jaké prostředky ke své práci mohou a nemohou použít. Jasně nastavená pravidla, stejná pro všechny, jsou základem zdravého vztahu mezi manažerem a zaměstnanci.

-mm-

Zdroj: HR Morning - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Morning