5 nejčastějších aktuálních priorit firem

Když s kolegy konzultanty v současné době hovoříme s personalisty a manažery firem, registrujeme u nich nejčastěji následujících pět priorit, kterými se aktuálně zabývají a na které hodlají v nejbližší době cílit své rozvojové programy. Možná se s nimi i vy ztotožňujete. Popřípadě budu rád, pokud se v diskuzi pod článkem podělíte o další priority, které u vás ve firmě řešíte.

1. Remote work

Rozšíření práce na dálku z home office se ukazuje být nikoliv jen jednorázovou anomálií spojenou pouze s jarní karanténou, ale jako něco, co s námi v nějaké podobě už zůstane nastálo.

S narůstající délkou doby práce z domova se stávají znovu aktuálními témata organizace a řízení času, vedení týmu na dálku, moderování online porad, ale také vedení obchodních schůzek se zákazníky a s dodavateli formou videokonferencí.

V létě se nám zdálo, že jsme tyto dovednosti již jakžtakž zvládli, ale s postupným uvědoměním, že se věci do původního stavu zřejmě už nikdy nevrátí, vyvstává potřeba posunout naše kompetence v těchto oblastech ještě na řádově vyšší úroveň. A to tak, abychom to vše zvládali skutečně efektivně, a navíc i se zachováním náležité rovnováhy mezi prací a osobním životem.

Pro nás, vzdělávací a procesně konzultační firmy, to mimo jiné znamenalo převést v podstatě všechny naše programy i do online podoby a najít pro ně takový formát, aby klienti nepoznali rozdíl v interaktivitě a kvalitě oproti prezenčním formám. Ukazuje se, že to jde, a dokonce mnohdy dochází i k zefektivnění těchto programů.

A to nejenom u klasických manažerských, obchodních a komunikačních interaktivních tréninků, ale i u programů optimalizace procesů, projektového řízení, zavádění inovací, manažerských simulací, moderování skupinové práce, teambuildingu, zážitkového učení, či dokonce i u výcviků interních lektorů a koučů.

2. Udržení a zvýšení prodeje

Další prioritní oblastí pro mnohé firmy je boj proti poklesu tržeb. Jednou ze stále častěji poptávaných forem podpory u některých z nich jsou tudíž tréninky obchodníků, nákupčích a pracovníků call center v nových trendech v prodeji a v retencích, a to jak po telefonu, tak i v jednání s obchodními partnery pomocí online videohovorů - kupříkladu na téma vyjednávání o cenách.

Příkladem silnějšího zacílení na hlubší poznání potřeb klientů mohou být např. některé programy pro finanční instituce, které se zaměřují na tzv. „rentgen zákazníka“ a zvýšení konzultační přidané hodnoty finančního poradce v partnerském prodeji.

Společnostem, kterým se naopak podařilo využít současný boom e-shopů a online nakupování, se zase náramně hodí rozvoj pracovníků back office zacílený na profesionální komunikaci a péči o zákazníka, nemluvě o redesignu logistických procesů a optimalizaci organizace dodávek zákazníkům.

3. Boost (rozvoj) inovativnosti

V souvislosti s nastupujícími trendy automatizace, digitalizace, Průmyslu 4.0 a obecně s potřebou přizpůsobovat se měnícímu se prostředí a vytvářet inovativní produkty a služby, vnímáme dále růst poptávky firem po programech rozvíjejících tvořivost a inovativnost zaměstnanců s důrazem na vznik inovačního, nebo alespoň inovovaného produktu či služby.

Mnohé firmy dnes instalují celé inovační a transformační týmy, které jim mají zajistit přežití a ideálně i vůdčí pozici na trhu.

Spojili jsme se proto například s progresivním start-upem Creatixo, abychom firmám mohli nabídnout ucelené programy od netradičních metodik tvorby nových nápadů, přes testování zaměstnanců na 9 kompetencí a 77 dílčích schopností spojených s inovativností a kreativitou, až po dodávku komplexních týmových a firemních rozvojových programů zaměřených na tyto kompetence.

Tyto programy obvykle navíc zahrnují i skupinové řešení aktuálních firemních problémů, realizaci změn pomocí zapojení celého týmu, případně někdy též i moderování strategických workshopů na téma krizového řízení firmy. Ale především vždy obsahují konkrétní inovační projekty, které usilují o dotažení dobrého nápadu některého ze zaměstnanců až do podoby reálné inovace či zlepšení.

Schéma rozvoje na podporu inovativnosti a kreativity, FBE Praha

Na závěr takového programu pak dojde k vyhodnocení dosažených inovací a také k retestu v inovativních kompetencích účastníků.

4. Krizové řízení, vedení změny, optimalizace procesů a zavádění agilních prvků

Je ovšem nepochybné, že mnohé firmy dnes naopak zápasí o samotné přežití. Zde se samozřejmě uplatňuje krizový management, řízení a vedení změn, snižování nákladů, restrukturalizace či dokonce outplacement zaměstnanců, ale i takových produktů či služeb, které pro firmu nejsou ty klíčové, a snaha zachovat funkční alespoň to nejnosnější a nejhodnotnější.

V těchto případech jsou neocenitelné konzultace s někým, kdo podobnou situací už úspěšně prošel a zvládl ji. My například v této oblasti kromě konzultací se zkušenými manažery občas pořádáme i výměny zkušeností s jinými firmami, např. formou vzájemných návštěv a výměny best practices.

U firem, které současnou situací nejsou postiženy tak fatálně, pak znovu ožívají témata analýzy a optimalizace procesů, leanu – tedy štíhlých systémů, zavádění či znovuzavedení metod a nástrojů Lean Six Sigma (a to ve výrobě i ve službách), a v poslední době též aplikace agilních prvků řízení, které by firmám pomohly rychleji a lépe se vypořádat s měnícími se požadavky trhu.

Setkáváme se často s až extremistickým přístupem, kde se agilní řízení implementuje všude a na všechno bez ohledu na to, zda je to v daném případě ideální. Kloníme se k využití zdravého rozumu a s kolegy jsme propracovali metodiku, kde se kombinují prvky agilního řízení s „štíhlým“ uvažováním a zasazují se do prostředí každé konkrétní firmy citlivě a s ohledem na její specifika. Metodiku nazýváme Agilean®.

5. Reorganizace firmy a s ní spojený případný outplacement

No a nakonec u firem, kde je zřejmé, že se před-covidový stav prosperity a zaměstnanosti udržet v žádném případě nepodaří, přichází na řadu téma propouštění. V dnešní době všudypřítomné snahy o společenskou odpovědnost CSR toto téma snad spíše nazvěme outplacementem – abychom ukázali snahu rozloučit se s aktuálně nadbytečnými zaměstnanci v dobrém. To nám umožní se na ně znovu obrátit o pomoc, až se časy změní k lepšímu.

Pro naši firmu to konkrétně znamená v první řadě realizaci tréninků pro manažery a personalisty na téma propouštěcí rozhovor, ale v řadě druhé a neméně důležité trénování poradenského rozhovoru. V něm si někdo s každým propouštěným zaměstnancem seriózně sedne třeba na dvě hodiny a probere s ním jeho přání a cíle, kompetence a kvalifikaci, profesní a osobnostní profil. Také mu pomůže v rozhlížení se po příležitostech na trhu, včetně konzultace k sestavení CV a vedení přijímacího pohovoru, někdy případně navíc i s doporučením spřáteleným personalistům v okolních firmách.

5 aktuálních priorit rozvoje ve firmách, FBE Praha

Toto jsou tedy naše aktuální zkušenosti s tím, s čím se na nás v současné době firmy obracejí a co s nimi v oblasti přežití a dalšího rozvoje řešíme. Podělte si i vy o vaše postřehy.