5 tipů pro podporu duševního zdraví na pracovištích

Ilustrační snímek

Duševní zdraví v současné době patří k nejzávažnějším zdravotním otázkám na světě. Nedávná studie, na kterou upozornila BBC, například přišla se zjištěním, že deprese je celosvětově druhou nejčastější příčinou pracovní neschopnosti hned za bolestmi zad. I přes rostoucí četnost výskytu však duševní poruchy a onemocnění zůstávají ve světe zaměstnanců a zaměstnavatelů něčím, o čem se nemluví. Je to tabu, které s sebou nese stigma diskriminace postižených v jejich pracovních i soukromých životech. Zaměstnanec, který trpí duševním onemocněním, tak raději v práci řekne, že má chřipku. Kdyby řekl, že trpí depresí nebo například panickou poruchou, v nejlepším případě by se cítil nepříjemně mezi kolegy.

Obava mluvit o duševním onemocnění se ve výsledku podepisuje na psychickém i fyzickém zdraví zaměstnanců. To má samozřejmě jasný dopad na jejich pracovní výkony. Zaměstnavatelé by proto neměli před duševním zdravím svých lidí zavírat oči a naopak vytvářet prostředí otevřenosti a podpory, v němž se zaměstnanci nebudou muset bát diskriminace. Klíčovou roli v tomto procesu hrají manažeři HR. Následující doporučení pro personalisty přinesl server HR Zone:

1. Přehodnoťte dosavadní postupy

Začněte analýzou firemních procesů s ohledem na psychické zdraví a pojmenujte konkrétní nedostatky. Zaměřte se na nábor, bezpečnost práce, pracovní dobu, nemocenskou, propouštění, diverzitu, angažovanost zaměstnanců, osobní rozvoj a řízení výkonnosti.

2. Zaměřte se na komunikaci

Zmapujte, jak se u vás ve firmě mluví o stresu a duševním zdraví. Uvědomte si, že koncept duševně zdravého pracoviště jde ruku v ruce se zvyšováním angažovanosti zaměstnanců. Obojí stojí na silném leadersipu a otevřené firemní kultuře.

3. Propagujte duševní zdraví

Překonat předsudky vám pomůže aktivní zvyšování povědomí o duševním zdraví a podněcování k diskusi mezi zaměstnanci. Vedle duševních onemocnění se zaměřte také na boj se stresem v podobě work-life balance, pružných pracovních úvazků, rozvoje pozitivních pracovních vztahů apod.

4. Prověřte duševní zdraví vaší společnosti

Začněte tím, že si popovídáte s kolegy o tom, jak se cítí. Následovat může průzkum spokojenosti zaměstnanců a školení manažerů, jak mluvit s přímými podřízenými o jejich duševním zdraví.

5. Podporujte manažery

Manažeři hrají zásadní roli v tom, jak zaměstnanci vnímají firmu a věci, které jsou pro ni důležité. Je proto důležité řádně vyškolit liniové manažery, aby pochopili důležitost podpory duševního zdraví a dokázali efektivněji řídit objem práce, rozvíjet své podřízené a nabízet pomoc formou individuálních akčních plánů.

-kk-

Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone