6 nezbytných strategických dovedností HR profesionála

Ilustrační snímek

Společnosti se schopným oddělením HR jsou na tom ekonomicky lépe než ostatní. To je nezpochybnitelný fakt. Schopné oddělení HR již dávno nemá jen administrativní funkci. Disponuje dovednostmi, které posilují inovace, rozvíjejí talenty a leadership, mění firemní kultury a zvyšují zisk.

Tradiční odpovědnosti HR, jako je nábor, školení či hodnocení zaměstnanců, zůstávají. Přidává se však zásadní nové strategické zaměření – rozvoj potenciálu zaměstnanců. Mají-li HR profesionálové obstát ve své strategické roli, měli by rozvíjet následující klíčové dovednosti, na které upozornil server Talentmgt.com.

1. Důkladná znalost HR

Personalisté jsou v řadě firem stále podceňováni. Mnoho manažerů se domnívá, že by práci manažera HR zvládli zcela bez problémů a že vlastně jde o zbytečnou funkci, která firmu jen stojí peníze. Na vás je, abyste jim dokázali opak.

2. Znalost byznysu

Znalost HR je třeba prokazovat tak, aby jí rozuměli vaši strategičtí partneři v nejvyšším vedení firmy. HR profesionál musí rozumět obchodní a provozní složce fungování firmy, ale také externímu prostředí, v němž firma působí. Musí zkrátka vědět, jak firma vydělává peníze, jakou roli v tom hrají jednotliví zaměstnanci i další osoby. Dále musí chápat, umět vysvětlit a hlavně vyčíslit vliv různých HR postupů na chod a zisk firmy. To si žádá znalost ekonomie a financí, obchodu, marketingu a také technologií.

3. Komunikační dovednosti

HR profesionál musí perfektně ovládat mluvenou i psanou komunikaci. Bez toho by jen těžko zvládal interakce se zaměstnanci, vedením firmy a dodavateli služeb. Musí umět prezentovat tentýž obsah různě pro různá publika. Musí také umět naslouchat, předávat a přijímat zpětnou vazbu.

4. Zájem stále se učit

Dobrý HR profesionál se stále učí více o své firmě, oboru jejího podnikání, své profesi, zaměstnancích a okolním světě. Je otevřen novým výzvám a hledá nové cesty, jak prospět své firmě. Čte odborné knihy a weby, účastní se seminářů a konferencí nebo vstupuje do profesních organizací. Snaží se získat zkušenosti v nejrůznějších odvětvích. Hodně cestuje, aby poznával jiné kultury zvyky.

5. Odvaha a schopnost ukázat ji

Odvaha v práci HR profesionála znamená nebát se říkat špatné zprávy, čelit kritice nebo obhajovat svůj názor před autoritami. HR profesionál musí být schopen prosazovat i nepopulární opatření, jinak nedosáhne žádných změn. Pouze odvážný manažer HR může mít výrazný vliv na chod firmy.

6. Schopnost vyvíjet se

Přechod od reaktivní ke strategické roli HR profesionálů vyžaduje vědomou a neustálou práci na rozvoji výše uvedených pěti dovedností.

-kk-

Zdroj: Talent Management - portál amerického časopisu zaměřeného na řízení talentů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Talent Management