6 tipů pro lepší komunikaci na pracovišti

Bez komunikace nemůže fungovat žádná organizace. Týmy by pak nemohly spolupracovat, zákazníci by nerozuměli, vůdce by nikdo nenásledoval. Článek popisuje šest způsobů, jak zlepšit komunikaci na pracovištích, podle knihy Deborah S. Robertsové Communication Skills: What Everyone Needs to Know (Co by měl každý vědět o komunikačních dovednostech).

- Komunikace začíná již před konverzací. Pamatujte na neverbální komunikaci a tón vašeho hlasu. Obojí musí korespondovat se zprávou, kterou sdělujete, aby byla pro druhé důvěryhodná. Platí to i pro hovor po telefonu.

- Oslovujte svůj protějšek jménem. Pomáhá to k navázání vzájemného vztahu. Pracujte na tom, abyste si jména pamatovali.

- Začněte nezávazným hovorem. Otevřete vrátka k závažnějším tématům. Vyhýbejte se ale pomlouvání pracoviště.

- Uzpůsobujte hovor publiku. Konverzace se šéfem, kolegou nebo zákazníkem vyžaduje pokaždé jiný styl. S šéfy dbejte na výběr správného času a ptejte se přesně na to, co potřebujete. S kolegy byste měli hovořit seriózně a diskrétně. Zákazníkům naslouchejte, měli byste se umět omluvit za případné problémy a nabízet řešení. Úsměv se počítá při každé komunikaci, ať už osobní, nebo telefonické.

- I písemnou komunikaci přizpůsobujte publiku. Krátký e-mail je vhodný pro pozvání kolegy na oběd, pokud však zvete zákazníka, je vhodnější formální dopis. Myslete také na to, kdo všechno může vaše slova číst. Nikdy nepište to, co byste sami nechtěli číst.

- Scházejte se, když to má smysl. Nic nedokáže více otrávit než zbytečné schůzky. Scházejte se proto pouze tehdy, když je to nutné a s lidmi, jejichž účast je nutná. Vždy vycházejte z formální agendy.

-kk-

Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com