7 cest k loajálnímu týmu

V minulosti měla loajalita ve firmách vertikální podobu. Organizace byly nahoře a zajišťovaly bezpečnost směrem dolů k jednotlivcům. Dnes však mají zaměstnanci sklon pociťovat spíše horizontální loajalitu - závazek vůči kolegům, bývalým kolegům či konkrétním projektům. Firma, která chce dosáhnout loajální pracovní síly, by proto měla budovat týmy. Jak na to?

- Pravidelně a často zjišťujte náladu v týmu. Zajímejte se, zda členové týmů chápou, kam firma směřuje, co mají dělat, jak do firmy zapadají, jak se cítí, o co usilují, co je uspokojuje.

- Vytvářejte dobrá pracovní místa. Ke spokojenosti v práci přispívají především rozmanité činnosti, dobré vztahy na pracovišti, spravedlivé postupy, rovnováha mezi úsilím a odměnou a také dostatečná míra autonomie.

- Vytvářejte dobré kariérní příležitosti. Pracujte se zaměstnanci na rozvoji jejich kariérních plánů.

- Změňte kulturu obviňování. Zaměstnanci nejčastěji odcházejí kvůli špatným šéfům. Manažer, který nedokáže delegovat a okamžitě obviňuje za chyby, si loajální tým neudrží.

- Zaveďte nepovinné porady. Zacházejte se zaměstnanci jako s dospělými lidmi, kteří se sami umějí rozhodnout, zda lépe využijí svůj čas na poradě, nebo u pracovního stolu.

- Uznávejte jednotlivce. Nechvalte jen tým jako celek, ale jednotlivé členy za jejich konkrétní přispění.

- Ukažte zaměstnancům širší perspektivu. Vůdcové by měli být schopni ukazovat členům týmů, proč je jejich práce důležitá v širší rovině, a podporovat tím jejich nadšení pro činnost firmy.

-kk-

Zdroj: BNET - americký server o managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje BNET