7 chyb při kritice zaměstnanců

Poskytování kritické zpětné vazby je náročné a řada manažerů v něm chybuje. Článek proto upozorňuje na nejčastější chyby při sdělování kritiky zaměstnancům, kterým je třeba se vyhnout.

- Nevyjadřujete kritiku vůbec. Někteří manažeři se kritice záměrně vyhýbají. Buď nechají zaměstnance se špatnou výkonností ve svých řadách navždy, nebo je propustí bez vysvětlení.

- Vyjadřujete kritiku příliš pozdě. Někteří manažeři ignorují problémy tak dlouho, až se stanou příliš vážnými. Poskytování pravidelné zpětné vazby je součástí manažerské práce. Pokud se mu manažer vyhýbá, je tak jako kdyby recepční nezvedala telefon.

- Nedokážete dostatečně vyjádřit problém nebo jeho závažnost. Někteří manažeři se natolik snaží být taktní, že jejich sdělení ztrácejí původní smysl.

- Nevysvětlujete důsledky. Dobří manažeři umějí jasně popsat potenciální důsledky neřešených problémů.

- Neuplatňujete důsledky. Někteří manažeři se zaměstnance místo jasného vymezení standardů a odpovědnosti pouze snaží přimět, aby něco dělali jinak. Nejasná pravidla však nemohou vést k jasným výsledkům.

- Chováte se urážlivě. Zatímco někteří manažeři jsou příliš stydliví, aby kritizovali, jiní jdou opačným směrem - kritiku směřují osobně, na zaměstnance křičí nebo je ponižují. Dobrý manažer může znít znepokojeně, nikdy však rozzlobeně nebo nepřátelsky.

- Nevyjadřujete kritiku v kontextu. Pokud někdo odvádí dobrou práci v 99 % případů, manažerova kritika zbývajícího procenta by neměla znít, jako by si celkově výborné výkonnosti nevšiml.

-kk-

Zdroj: U.S. News & World Report - americký web věnovaný vzdělávání, zdraví, financím a kariéře
Zobrazit přehled článků ze zdroje U.S. News & World Report