7 kroků k efektivnější spolupráci manažerů s náboráři

Specialisté náboru ve firmách často bojují s manažery, kteří sice chtějí ty nejlepší lidi, ale nepovažují nábor za prioritu a nevěnují mu dostatek času. Přitom právě manažeři sami nejvíce doplácejí na špatně obsazená nebo zbytečně neobsazená místa ve svých týmech. Pokud tuto situaci dobře znáte, máme pro vás praktická doporučení, jak přimět manažery, aby nábor začali vnímat jako zásadní součást své práce.

Ilustrační snímek

Následující tipy pro náboráře publikoval na síti LinkedIn uznávaný poradce v oblasti řízení lidských zdrojů ze Silicon Valley a profesor managementu na San Francisco State University John Sullivan.

1. Prokažte zásadní vliv účasti manažera na výsledky náboru

Předložte manažerům co nejjasnější argumenty. Například účast manažera v náborovém videu zvyšuje podle Sullivana pravděpodobnost odpovědí zájemců o nabízenou práci o 46 %.

2. Pomozte manažerům obhájit potřebu zvýšení počtu zaměstnanců

I manažeři mají své nadřízené, často jim však neumějí dostatečně vysvětlit, proč potřebují více lidí. Ve spolupráci s náboráři mohou vypracovat projektový záměr rozšíření týmu (tzv. business case) s přehledem nákladů, rizik a výnosů.

3. Ušetřete manažerům čas potřebný k náboru

Snažte se, aby čas trávený s manažery nad náborem byl co nejefektivnější, nikoli nejdelší. Najděte co nejvíce způsobů. Nenuťte například manažery, aby s vámi podrobně procházeli všechny životopisy. Připravte jim stručné výtahy s přehledem předností a nedostatků jednotlivých uchazečů. Zvažte také, kolik kol pohovorů je nutné realizovat.

4. Předvyberte uchazeče z preferovaných firem či škol

Manažery nadchne, když jim předložíte kandidáty přicházející z firem či škol, které oni sami obdivují. Zjistěte si proto, které to jsou.

5. Naučte manažery lépe prodat nabízenou práci

Odborníci si dnes mohou vybírat, kam půjdou pracovat, a konkurenční boj firem o ně přitvrzuje. Pokud se vaši manažeři nevěnují náboru pravidelně, ale například jen jednou ročně, připravte jim pro pohovory s uchazeči dokument, v němž shrnete odpovědi na nejčastější otázky uchazečů týkající se jejich očekávání od firmy. Zvýrazněte také oblasti,v nichž nabízíte lepší podmínky než konkurence.

6. Naučte manažery poznat uchazeče, kteří se budou snadno řídit

Dovednosti uchazečů jsou jedna věc. Zároveň je však třeba vybírat tak, aby uchazeči disponovali vlastnostmi, díky nimž se budou manažerům dobře řídit. Takovými vlastnostmi může být vnitřní motivace, rychlé přizpůsobování se novým podmínkám apod.

7. Upozorňujte manažery, že někdo z jejich týmu zvažuje odchod

Manažeři si ušetří problémy s náborem, když si dokáží udržet své současné podřízené. Náboráři se většinou dozvědí o zaměstnancích aktivně hledajících novou práci dříve než manažeři. Pokud manažera včas upozorníte, může se ještě pokusit odchodu zaměstnance zabránit.

-kk-

Zdroj: LinkedIn Pulse - blogovací platforma sociální sítě LinkedIn
Zobrazit přehled článků ze zdroje LinkedIn Pulse