7 předpokladů zdravého týmu

Výzkumy ukazují, že mezi nejčastější překážky úspěšných týmů patří špatné vůdcovství. Co by tedy vůdcové měli dělat, aby jejich týmy byly zdravé a dobře plnily svůj účel? Mezinárodní poradenská společnost OPP, která se zabývá psychologií na pracovištích, sestavila žebříček sedmi klíčových předpokladů zdravého pracovního týmu. Pokud váš tým některý z těchto předpokladů nesplňuje, je nejvyšší čas zamyslet se nad tím, jak by měl fungovat.

Důvěra

Základem veškeré spolupráce je důvěra. Důkladně prověřte, zda vaši zaměstnanci mají podmínky pro sdílení svých myšlenek a názorů a zda se o ně rádi dělí.

Komunikace

Mluví členové vašeho týmu otevřeně a nezaujatě, ku prospěchu týmu?

Řízení konfliktů

Jsou všichni členové týmu schopni řešit konfliktní situace tak, aby problémy měly jen omezený dopad na výsledky práce nebo produktivitu?

Procesy

Má tým k dispozici procesy, které umožňují všem efektivně pracovat s tím, že nikdo není upozaďován?

Inovace

Přicházejí členové týmu neustále a volně s novými nápady na zlepšení?

Týmová orientace

Má váš tým smysl pro cíl a přátelství?

Sladění

Sdílejí členové týmu jasnou a společnou vizi jako svůj cíl? Vědí, co je třeba udělat, by jej dosáhli?

-kk-

Zdroj: Online Recruitment Magazine - britský portál věnovaný náboru zaměstnanců
Zobrazit přehled článků ze zdroje Online Recruitment Magazine