7 tipů pro lepší komunikaci na pracovišti

Komunikace není jen záležitostí slov, ve skutečnosti z větší části probíhá neverbálně. Patří také mezi základní vůdcovské dovednosti. Jak tedy mohou vůdcové zlepšit své komunikační dovednosti?

- Poskytujte jasné informace. Pečlivě plánujte svou komunikaci tak, abyste sdělovali správné informace a ve správném objemu, a ostatní vám tak mohli rozumět.

- Komunikujte upřímně. Místo toho, abyste říkali věci, které nejsou zcela pravdivé, raději říkejte méně.

- Propojujte verbální komunikaci s neverbální. Nevysílejte smíšené signály. Vědomě pracujte na propojování slov s řečí těla.

- Naslouchejte. Chcete-li skutečně sdílet informace s druhými lidmi, musíte slyšet, o čem komunikujete. Většina konfliktů vzniká právě kvůli špatnému naslouchání.

- Ptejte se. Je to dobrý způsob, jak si ověřit, že rozumíte a jednat správně. Také druhá strana získá příležitost vyjasnit, co říká. Ujistěte se však, že vaše otázky budou k tématu.

- Nechte druhé mluvit. Jen málo věcí dokáže otrávit jako jediný člověk dominující konverzaci. Taková konverzace se pak stává monologem a ztrácí pozornost druhých.

- Je-li to třeba, zapojujte se do obtížných rozhovorů. Nevyhýbejte se složitým hovorům, protože byste tím situaci pouze zhoršili. Najděte si čas a připravte si, co řeknete. Snažte se být otevření a vyvarovat se konfrontačního tónu. Zajímejte se o zpětnou vazbu.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com