7 úskalí osobnostních testů

Ilustrační snímek

Osobnostní testy nejsou v personalistice ničím neobvyklým, i když doba jejich největší popularity již zřejmě uplynula. Stále se vedou velmi živé diskuse o jejich validitě a také o etických aspektech práce s nimi. Praktický návod, jak profesionálně pracovat s osobnostními testy jsme pro vás našli na serveru recruitloop.com. Souhlasíte s těmito doporučeními?

1. Počítejte s vysokou mírou subjektivity

Subjektivní jsou odpovědi respondentů i odhady toho, jak daný typ osobnosti ovlivní výkonnost potenciálního zaměstnance ve vaší firmě. Nerozhodujte proto výhradně jen na základě osobnostních testů.

2. Zachovejte mlčenlivost

Jasně informujte uchazeče či zaměstnance, kteří se účastní osobnostních testů, kdo bude mít přístup k výsledkům a za jakými účely budou výsledky použity. Nikoho nenuťte, aby test absolvoval a zveřejňoval výsledky.

3. Počítejte s určitými rozdíly

Respondenti různých kultur, ale i odlišného pohlaví mohou ve stejných testech dosáhnout výrazně odlišných výsledků.

4. Sledujte úspěšnost testů

Zpětně vyhodnocujte míru úspěšnosti výsledků osobnostních testů u přijatých zaměstnanců. Toto vyhodnocení provádějte vždy nezávisle na stranách, kterým z používání příslušných textů plyne nějaký zisk.

5. Nepoužívejte osobnostní testy k odhadu budoucí výkonnosti

Osobnostní testy by vám měly sloužit k hledání způsobů, jak pomoci zaměstnancům dále se rozvíjet. Rozhodně vám neřeknou, zda bude zaměstnanec v následujících měsících dobře odvádět svou práci.

6. Nespoléhejte na to, že všichni budou mluvit pravdu

Studie ukazují, že až třetina respondentů v osobnostních testech záměrně neuvádí pravdivé údaje. Často stačí dobré poznávací schopnosti a předchozí zkušenost s osobnostními testy, aby uchazeč věděl, co chce zaměstnavatel slyšet.

7. Nepodceňujte výběr testu

Existují velmi kvalitní testy a naopak testy, jejichž jediným cílem je získat od vás peníze. Důležité je také vybírat správný test pro příslušnou pozici a situaci, žádný test pro všechny neexistuje. Dávejte si také pozor na nejlevnější řešení.

-kk-

Zdroj: RecruitLoop Blog - blog věnovaný recruitmentu na stránkách společnosti RecruitLoop
Zobrazit přehled článků ze zdroje RecruitLoop Blog