7 vůdcovských lekcí od sportovních šampionů

Sportovní management může v mnohém inspirovat i řízení v obchodních organizacích. V USA například právě začíná světová sezóna v baseballu. Třicet týmů má teoreticky stejnou výchozí pozici a stejnou šanci na vítězství. 29 z nich však nakonec neuspěje. Bývalý sportovní manažer Skip Weisman formuloval sedm rad, jak dosáhnout vítězství nejen na sportovišti.

- Vytvořte silný vůdcovský tým na nejvyšší úrovni. Úspěšné týmy mají vždy silné vůdce a trenéry, kteří tvoří pevný základ jejich organizace.

- Držte se „platinového pravidla“. Úspěšní vůdcové vědí, že různé lidi motivují různé věci. Vycházejí proto z „platinového pravidla“, které znamená zacházet s ostatními tak, jak oni chtějí, aby s nimi bylo zacházeno. Je silnější než „zlaté pravidlo“ zacházet s ostatními tak, jak chcete vy, aby bylo zacházeno s vámi.

- Vytvořte konkurenční vizi a záměr. Každý úspěšný tým chce vyhrát. Na tento cíl se soustředí všichni členové týmu.

- Najímejte a povzbuzujte správné hráče. Nejúspěšnější týmy si vybírají hráče, kteří chtějí být nejlepší. V obchodním prostředí to znamená více, než jen kontrolovat znalosti a dovednosti v životopisech. Jde především o správný postoj, dovednosti lze vždy dále rozvíjet.

- Vytvořte kulturu odpovědnosti. Úspěšné týmy v jakémkoli oboru sestávají z lidí, kteří věří, že nejlepší způsob, jak být týmovým hráčem je nést odpovědnost za své individuální role a neustále je zdokonalovat.

- Vytvořte systém dvousměrné zpětné vazby. Vůdcové by měli pravidelně hodnotit své svěřence a poskytovat jim zpětnou vazbu, aby mohli být produktivnější. Obsáhlé hodnocení by mělo probíhat vždy pro všechny členy týmu ve stejnou dobu (např. na konci roku).

- Vytvářejte příležitosti pro oslavu úspěšného postupu. Když budou mít členové týmu možnost oslavovat svá průběžná vítězství, budou mít z postupu větší radost a uchovají si potřebné odhodlání a nadšení.

-kk-

Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com