8 cest k loajalitě zaměstnanců

Respekt a důvěra se nedají vynutit, je třeba umět si je získat. Totéž platí i pro loajalitu zaměstnanců. Skutečná loajalita vzniká ve chvíli, kdy se mezi manažerem a zaměstnancem vytváří vztah založený na vzájemném respektu, důvěře a uznání. Skutečný vůdce dosahuje loajality tím, že je loajální vůči svým lidem.

- Ujasněte si své hodnoty a cíle. Je třeba, abyste si pro sebe určili, čeho si na zaměstnancích vážíte. Až si budete jisti, že usilujete o pracovní prostředí, které bude podporovat čestnost, získáte si loajalitu a respekt.

- Buďte čestní. Nemůžete očekávat od zaměstnanců loajalitu, nebudete-li sami loajální k nim. Jednejte proto čestně a poctivě.

- Starejte se o své zaměstnance. Seznamte se se svými zaměstnanci nejen jako s podřízenými, ale především jako s lidmi. Poznejte jejich zájmy, aspirace a cíle.

- Věřte svým zaměstnancům. Nepřipravujte své lidi o klíčové informace a odpovědnosti. Byl by to signál, že jim nedůvěřujete a nevnímáte jejich hodnotu.

- Vyzývejte zaměstnance ke kladení otázek. Otázky a připomínky zaměstnanců nejsou projevem neloajality vůči vám. Naopak ukazují zájem o vás a vaši společnost.

- Umožňujte rozvoj. Vyzývejte zaměstnance, aby hledali rady a pomoc u ostatních manažerů a nadřízených. Neznamená to nedostatek loajality vůči vám. Naopak si tím získáte důvěru jako vůdce, kterého zajímá profesionální rozvoj jeho lidí.

- Odměňujte loajalitu. Vytvořte systém odměn a pobídek. Loajalita se nebuduje velkými penězi nebo dárky na konci roku.

- Buďte citliví vůči problémům s vyrovnáním osobního a pracovního života zaměstnanců. Efektivní a loajální vůdce ví, že práce je jen jedním z aspektů života člověka. Vytváří prostředí, kdy zaměstnanci mohou přicházet se svými problémy a hledat řešení.

-kk-

Zdroj: HR Resource - americký portál a diskusní komunita o lidských zdrojích
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Resource