A co ženy, mají si kde hrát?

A co ženy, mají si kde hrát?

Pozice žen v naší společnosti je významným znakem její demokratizace. V poslední době je věnována poměrně velká pozornost uplatnění žen v řídících funkcích. Výzkumy probíhající v uplynulých čtyřech letech na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně se ale zabývaly spíše ženami nezaměstnanými.

Případová studie: Nezaměstnané ženy na trhu práce (zveřejněná v magazínu Gender, rovné příležitosti a výzkum č. 1/2004)

Studie založená na kvalitativním výzkumu 40 nezaměstnaných žen v Liberci uvádí, že 60% z nich si chce najít práci, pouze 20 % se ale dále vzdělává či rekvalifikuje. Řešení současné situace vidí dotazované ženy také v založení rodiny či zahájení studia nebo práce mimo ČR. Na úřady práce při hledání zaměstnání nespoléhá 80% respondentek.

Nevýhodou zůstává, že v České republice dosud neexistují „job centra“, tj. komerční zařízení, kde by se poptávaná místa ze strany zaměstnavatelů nabízela těm uchazečům, kteří se aktivně o místo ucházejí. Personální agentury na českém trhu se zatím věnují zejména vyhledávání míst na středních a vyšších pozicích, která jsou pro ně finančně zajímavější. Zaměstnavatelé v ČR se dosud také nenaučili využívat moderní způsoby zaměstnanosti, např. teleworking nebo sdílení 1 pracovního místa 2 pracovnicemi. Raději eliminují riziko pracovní nepřítomnosti odmítáním žen, které jsou z jejich pohledu rizikové – mají malé děti či plánují rodinu.

-kk-

Zdroj: Gender On-Line.cz - server specializovaný na gender studies
Zobrazit přehled článků ze zdroje Gender On-Line.cz