A nejhorší ze všeho jsou zaměstnanci...

Největší hrozbou bezpečnosti dat ve firmách nejsou vnější útoky, nýbrž vlastní zaměstnanci. Tentokrát to potvrdila studie amerického Ponemon Institute, které se v průběhu uplynulého roku zúčastnilo 163 významných severoamerických firem. 122 respondentů (75 %) podle ní zaznamenalo porušení bezpečnosti dat.

Nejčastější úniky dat se týkaly důvěrných obchodních informací a osobních údajů o zákaznících. Ze závěrů studie přitom jasně vyplývá, že většinu úniků způsobí neúmyslná selhání zaměstnanců zapříčiněná nedostatečnou kontrolou či nepozorným přístupem k informacím. Nejvíce úniků zaznamenávají oddělení informačních technologií, druhou nejčastěji zodpovědnou osobou je pak bezpečnostní manažer. V řadě případů nelze viníka odhalit, což svědčí o problematickém řízení bezpečnosti dat v celé firmě.

Vzhledem k narůstajícímu počtu pravidel řídících odpovědnost firem za osobní data, by se firmy měly začít stavět k tomuto problému proaktivně a specifičtěji řídit rizika úniku informací spojená se zaměstnanci a smluvními partnery. Veřejnost nezajímá, kdo únik dat způsobí. Veškerá rizika je proto třeba minimalizovat.

-kk-

**Datum vydání:** I/2005
Zdroj: darwinmag.com - Magazín věnovaný informačním technologiím a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje darwinmag.com