A zase ta zpětná vazba

Proces předávání zpětné vazby podřízeným je v mnoha firmách stále „událostí“, která podrývá angažovanost zaměstnanců. Dochází k tomu tehdy, když manažeři mají strach z hovorů se svými lidmi o jejich výkonnosti a zaměstnanci se pak k těmto informacím staví defenzivně. Jak tomu předejít? 5 doporučení, která je třeba mít na paměti při poskytování zpětné vazby, přinesl server talentmgt.com.

Průběžná komunikace

Zpětná vazba by neměla být „událost“, která se koná jen jednou či několikrát ročně v rámci hodnocení výkonnosti. Zaměstnanci si nejvíce váží lídrů, kteří si najdou čas na to, aby svým lidem poskytovali smysluplnou vazbu průběžně. Zní to samozřejmě a četli jste to jistě již mnohokrát, ale uplatňujete to i v praxi?

Kladení otázek

Zpětná vazba by neměla vycházet jen z vašich domněnek a předpokladů. Vyvarujte se toho, abyste předem očekávali negativní záměry zaměstnanců. Ptejte se, proč se stalo to, co se stalo. Když zaměstnanec uvidí, že máte pochopení pro jeho dobrý záměr, který se nezdařil, bude se k vám stavět méně defenzivně.

Propojení s aspiracemi zaměstnanců

Zpětná vazba by měla nadřízenému pomáhat k budování pozice spojence, nikoli kritika. Je proto třeba myslet na cíle, kterých chtějí konkrétní zaměstnanci dosáhnout, a nabízet jim zpětnou vazbu ta,a by pro ně byla přínosná.

Propojení s širším kontextem

Smysluplná zpětná vazba propojuje výkonnost zaměstnanců s potřebami a hodnotami firmy, jejích zákazníků, investorů, dodavatelů a zaměstnanců.

Obousměrnost zpětné vazby

Zpětná vazba od přímých podřízených vytváří pevnější vztahy v rámci týmu. Nadřízený otevřený zpětné vazbě od svých lidí lépe dosáhne toho, aby zpětná vazba nebyla vnímána jako osobní útok a naučí sebe i svůj tým snadněji sdílet nepříjemné zprávy.

-kk-

Zdroj: Talent Management - portál amerického časopisu zaměřeného na řízení talentů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Talent Management