Aby z vás nebyl bratrovrah, otcovrah, strýcovrah a tetovrah

Rodinných podniků je celá řada. Například ve Spojených státech dokonce dominují celé ekonomice (téměř polovina hrubého domácího produktu). Za své jmění pak vděčí rodinným podnikům pět z deseti nejbohatších amerických multimilionářů. Rodinný podnik ale nepředstavuje jen zdroj bohatství a úspěchu, ale i závažných psychických problémů. Článek nabízí pět základních rad, jak úspěšně a v klidu vést rodinný podnik.

- Uvědomte si, že obchodní konflikty nemusí vždy být věcí obchodu. Mohou být také důsledky dlouhotrvajících rodinných problémů.
- Stanovte pravidla a hranice vyjadřování emocí při obchodních jednáních. Politika některých rodin jasně vylučuje řešení pracovních problémů doma a naopak.
- Veškeré dohody sepisujte. Rodinní příslušníci mezi sebou často uzavírají dohody jen v ústní podobě, přílišná důvěra se ale nevyplácí.
- Neuzavírejte se okolí. Rodinné podniky jsou často uzavřené a tajnůstkářské, externí sbor poradců by jim však mohl výrazně pomoci pochopit i souvislosti mimo rodinu.
- Snažte se chápat jiné generace a jejich rozdílné postupy. Generace by se mezi sebou měly respektovat, nikoli pouze bojovat o moc.

**Datum vydání:** X/2003
Zdroj: bcentral - Portál společnosti Microsoft věnovaný malým podnikům
Zobrazit přehled článků ze zdroje bcentral