Američané zdokonalují personální plánování

Stárnoucí pracovní síla vede americké manažery ke změnám v plánování a výkonu obchodních strategií. Větší důraz se začíná klást na personální plánování a způsoby zvyšování konkurenceschopnosti a produktivity. Studie výzkumné organizace Conference Board potvrdila, že roste počet zaměstnavatelů, kteří investují více úsilí a času do analyzování a předvídání talentů potřebných k plnění obchodních strategií.

Nové manažerské procesy mají především pomoci lépe kontrolovat mzdové náklady, odhadovat talentové potřeby a provádět informovaná rozhodnutí například o otevírání nových kanceláří. Zároveň slouží i k tomu, aby firmy zjistily, zda je pro ně výhodnější najímat zaměstnance na plné úvazky, nebo externí spolupracovníky.

Tradiční personální plánování v amerických firmách bylo složitým procesem, který oddělení lidských zdrojů předkládalo vedení. Jeho výsledkem byl až příliš často obrovský objem dat, která měla pro firmu jen velmi malou hodnotu. Dnes se personální plánování posouvá k relevantnější a jednodušší analýze. Metodologie se mění tak, aby více odpovídala obchodní potřebám firem.

Firmy běžně prováděly analýzu mezer (poptávka oproti nabídce pracovních sil), na jejíž výsledky adaptovaly logické a analytické nástroje firemních funkcí, jako jsou finance, strategické plánování, řízení rizika nebo marketing. Podstata strategického plánování je však dnes spíše v komunikaci a dotazování, než závislosti na tabulkách plných čísel.

Procesy a nástroje personálního plánování by se měly nadále zjednodušovat a zefektivňovat, aby sjednotily popis pracovních funkcí a vyžadovaných kompetencí, dokázaly integrovat personální plánování s rozpočtovým a zabudovaly tento plán hlouběji do organizačních struktur.

-kk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues