Americké firmy nejsou připravené na stárnutí zaměstnanců

Více než čtvrtina amerických zaměstnavatelů zatím selhává v přípravách na důsledky stárnutí pracovní síly. Vyplývá to z průzkumu, který uspořádala Boston College. Spojené státy přitom stojí před ztrátou milionů zaměstnanců v následujících deseti letech, kdy firmy přijdou o léta zkušeností, talenty i odbornost.

Průzkumu se zúčastnilo 578 firem z celých Spojených států, zejména z oblasti maloobchodu, průmyslové výroby, zdravotnictví a sociální péče. Pouze 37 procent těchto firem zavedlo strategie na podporu kariéry zaměstnanců v důchodovém věku.

Výzkumníci upozorňují, že pro starší pracovní sílu je prioritou flexibilita. Většině lidí, kteří chtějí zůstat v práci i přes důchodový věk, nevyhovuje tradiční schéma osmihodinové pracovní doby pět dní v týdnu. Zaměstnavatelé by si proto měli položit následující otázky:

- Má vaše organizace dostatek informací o věkovém složení svých oddělení a týmů?

- Jsou některé pracovní skupiny citlivější na změny v rozdělení věkových skupin?

- Jak mohou manažeři propagovat sdílení znalostí mezi zaměstnanci různého věku?

- Pomůže vám budoucí zapojení zaměstnanců i v důchodovém věku?

- Vytvořili jste pružné pracovní podmínky?

- Rozumějí vedoucí pracovníci důležitosti pružných opatření pro firmu jako takovou i angažovanost zaměstnanců?

-kk-

Zdroj: Newswise - americký informační portál pro novináře z oblasti lidských zdrojů, obchodu a vědy
Zobrazit přehled článků ze zdroje Newswise