Ano a ne na firemním večírku

Ano a ne na firemním večírku

Blížící se konec roku je příležitostí k uspořádání firemního večírku. ten má ale samozřejmě svá pravidla. Před odchodem na samotnou akci je třeba například vždy zkontrolovat, zda pozvánka platí pro jednu nebo více osob. Pak je nutné vhodně zvolit oděv. Instrukce by měla udávat pozvánka nebo od organizátor.

Pokud jde o téma hovoru, nemělo by jít pouze o práci. Nabízí se pohovořit o přípravách na Vánoce, rodině či zálibách. Nevhodné je naopak diskutovat o nemocech. Důležité je dodržovat pravidla společenského chování, zejména v souvislosti s tykáním a představováním. Nedoporučuje se přílišně konzumovat alkohol ani jídlo.

**Datum vydání:** XII/2003
Zdroj: JobPilot.cz - české stránky serveru JobPilot s nabídkami práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje JobPilot.cz