Ať žije ergonomie!

Ať žije ergonomie!

Každý byznys něco stojí. Je ale ztráta zisku, předělávání původní práce, odstraňování nadbytečností, snižování produktivity, zvyšování požadavků na úroveň kvality a podpora nespokojenosti a fluktuace zaměstnanců skutečně cenou za to, že se někdo pustí do byznysu? Spíše se jedná o následek nedostatečného vzdělání a pochopení, že tyto náklady lze řídit a dokonce se jim i vyhnut. Klíčovou roli může v tomto případě sehrát ergonomie.

Chceme-li plně porozumět tomu, jak může ergonomie pomoci rozvoji byznysu, musíme si ujasnit pojmy, jako je správa znalostí nebo intelektuální a lidský kapitál. Ergonomický konzultant může pro firmu vytvořit plán na snížení nákladů tím, že zaměstnancům předá příslušné znalosti a intelektuální kapitál. Aplikovaná ergonomie, tj. využití intelektuálního kapitálu ke snížení nákladů, pak pomůže udržet ve firmě zkušené zaměstnance. Následně firma získá i finanční výhody.

-kk-
Zdroj: Occupational Hazards - bezpečnost práce a ergonomie ve firemních programech, legislativa, řízení, zdraví
Zobrazit přehled článků ze zdroje Occupational Hazards